Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tùng
Ngày gửi: 21h:12' 07-05-2018
Dung lượng: 131.5 KB
Số lượt tải: 651
Số lượt thích: 0 người
Trường:…………………..………….
Họ tên:………………………………....
Lớp: …………
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC: 2016-2017
MÔN: TOÁN LỚP 3
Thời gian làm bài 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

Điểm
Lời nhận xét của giáo viên


 ĐỀ BÀI
Câu 1. ( 1 điểm – M1) Tính nhẩm:
7 x 4 =……. 9 x 6 =…… 63 : 9 = …… 49 : 7 =…….
Câu 2. ( 1 điểm – M1) Viết ( theo mẫu ):
Viết số
 Đọc số

 19432Ba mươi hai nghìn không trăm hai mươi ba


Chín mươi tư nghìn một trăm linh chín

 36728Câu 3. ( 1 điểm – M1) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Chu vi hình vuông ABCD là: A B
12 cm B. 16 cm
20 cm D. 24 cm 4 cm

D C
Câu 4. ( 1 điểm – M2 ) Đặt tính rồi tính:
214 x 4 261 x 3 936 : 4 2614 : 3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
Câu 5. ( 1 điểm – M2 ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để: 8 m 9 dm = ……dm là:
A. 89 B. 809 C. 890 D. 89dm

b) Có 24 bông hoa, chia đều vào 4 lọ. Hỏi mỗi lọ có bao nhiêu bông hoa?
A. 4 B. 8 C. 6 D.9
Câu 6 . ( 1 điểm – M2 ) Tìm Y:
Y + 2361 = 4943 Y x 3 = 2367
…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................
Câu 7. ( 1 điểm – M3 ) Viết các số sau: 1923; 2943; 1932; 2436; 3274 .
Theo thư tự từ bé đến lớn: ………………………………………………… Câu 8. ( 1 điểm – M3 ) Trong kho có 3560 kg gạo tẻ và số gạo nếp bằng 1/4 số gạo tẻ. Hỏi trong kho có tất cả bao nhiêu kg gạo?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Câu 9. ( 1 điểm – M3 ) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài là 36 cm, chiều rộng bằng 1/ 4 chiều dài. Tính diện tích tấm bìa đó?
Trả lời: Miếng bìa có diện tích là: ………………………………………………
Câu 10. ( 1 điểm – M4 ) Có 90 viên bi trắng và bi màu được chia ra các hộp bằng nhau. Có tất cả 4 hộp bi màu và 6 hộp bi trắng. Hỏi có bao nhiêu viên bi màu? Bao nhiêu viên bi trắng? Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................
Giáo viên coi
......................................................
......................................................
Giáo viên chấm
..............................................................
… ..........................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TOÁN LỚP 3
Câu 1: 1 điểm ( Mỗi câu đúng được 0,25 điểm )
7 x 4 = 28 9 x 6 = 54 63 : 9 = 7 49 : 7 = 7
Câu 2: 1 điểm ( Mỗi câu đúng được 0,25 điểm )
Viết số
 Đọc số

 19 432
Mười chín nghìn bốn trăm ba mươi hai

 32 023
Ba mươi hai nghìn không trăm hai mươi ba

 94 109
Chín mươi tư nghìn một trăm linh chín

 36 728
Ba mươi sáu nghìn bảy trăm hai mươi tám

Câu 3: 1 điểm Đáp án : B. 16 cm
Câu 4: 1 điểm ( Mỗi câu đúng được 0,25 điểm )
214 261 936 4 2614 3
4 3 13 234 21 871
856 783 16 04
0 1
Câu 5: 1 điểm ( Mỗi câu đúng được 0,5 điểm )
a) Đáp án: A. 89 b) Đáp án: C. 6
Câu 6: 1 điểm ( Mỗi câu đúng được 0,5 điểm )
Y + 2361 = 4943 Y x 3 = 2367
Y = 4943 – 2361 Y = 2367 : 3
Y = 2582 Y =789
Câu 7: 1 điểm
Theo thứ tự từ bé đến lớn là: 1923; 1932; 2436; 2643; 3274
Câu 8: 1 điểm Bài giải
Số kg gạo nếp có trong kho là:
3560 : 4 = 890 ( kg ) 0,5 điểm
Trong kho có tất cả số kg gạo là:
3560 + 890 = 4450 ( kg) 0,5 điểm
Đáp số: 4450 kg gạo
Câu 9: 1 điểm Trả lời: Miếng bìa có diện tích là : 324 cm2
Câu 10: 1 điểm Bài giải
Có tất cả số hộp bi là:
4 + 6 = 10 ( hộp ) 0,2 điểm
Mỗi hộp có số viên bi
 
Gửi ý kiến