Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: âu kim nguyên
Ngày gửi: 20h:19' 30-05-2018
Dung lượng: 78.5 KB
Số lượt tải: 285
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN VẬT LÝ LỚP 11A…….
Họ, tên học sinh:..................................................................... STT: .............................MÃ ĐỀ 132
A. PHẦN TRÁC NGHIỆM(3 ĐIỂM)
Câu 1: Công thức nào sau đây xác định độ lớn của lực Lorentz ?
A. f q|vIBsintrong đó α là góc hợp bởi và).
B. f q|vBsintrong đó α là góc hợp bởi và ).
C. f q|IBlsintrong đó α là góc hợp bởivà I).
D. f q|IlBsintrong đó α là góc hợp bởi và).
Câu 2: Hình vẽ nào sau đây vẽ đúng chiều của đường sức từ xung quanh dây dẫn thẳng có dòng điện?

A. Hình 4. B. Hình 2. C. Hình 1. D. Hình 3
Câu 3: Một điện tích bay vào một từ trường đều với vận tốc 2.105 m/s thì chịu một lực Lo – ren – xơ có độ lớn là 10 mN. Nếu điện tích đó giữ nguyên hướng và bay với vận tốc 5.105 m/s vào thì độ lớn lực Lo – ren – xơ tác dụng lên điện tích là
A. 10 mN. B. 5 mN. C. 4 mN. D. 25 mN.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là không đúng ? Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt trong từ trường đều thì
A. lực từ tác dụng lên mọi phần của đoạn dây.
B. lực từ chỉ tác dụng lên đoạn dây khi nó không song song với đường sức từ.
C. lực từ chỉ tác dụng vào trung điểm của đoạn dây.
D. lực từ tác dụng lên đoạn dây có điểm đặt là trung điểm của đoạn dây.
Câu 5: Tại tâm của dòng điện tròn gồm 100 vòng, người ta đo được cảm ứng từ B = 62,8.10-4 T. Đường kính vòng dây là 10cm. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng là bao nhiêu ?
A. 0,5A. B. 104 A. C. 5.103A. D. 5A.
Câu 6: Đơn vị của từ thông là
A. Tesla (T). B. Vêbe (Wb). C. Vôn (V). D. Henri (H).
Câu 7: Lực nào sau đây không phải lực từ ?
A. Lực nam châm tác dụng lên dây dẫn bằng nhôm mang dòng điện
B. Lực Trái Đất tác dụng lên vật nặng.
C. Lực Trái đất tác dụng lên kim nam châm ở trạng thái tự do làm nó định hướng theo phương Bắc-Nam.
D. Lực hai dây dẫn mang dòng điện tác dụng lên nhau.
Câu 8: Dùng quy tắc bàn tay trái xác định hình nào sau đây được vẽ đúng.

A. 1. B. 2 và 4. C. 3 D. 1 và 2.
Câu 9: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 10 cm được đặt trong từ trường đều 5T sao cho véctơ cảm ứng từ B có phương vuông góc với phương của dây. Tính lực từ tác dụng vào dây nếu cho dòng điện có cường độ 5A chạy qua.
A. 2,5N. B. 5,2N. C. 250N. D. 0
Câu 10: Từ thông qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,2 s từ thông giảm từ 1Wb đến 0,4Wb. Suất điện động cảm ứng trong khung có độ lớn là bao nhiêu ?
A. 3 V. B. 4 V. C. 5 V. D. 6 V.
Câu 11: Một hình vuông cạnh 5cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-4T, từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6Wb. Véctơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc bao nhiêu?
A. 900. B. 450. C. 00. D. 600.
Câu 12: Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?

A. Hình A B. Hình D C. Hình C D. Hình B
ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


B. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
I. LÝ THUYẾT (4 ĐIỂM)
Câu1 . Phát biểu định luật Lenxơ về chiều dòng điện cảm ứng.
Câu 2. Thế nào là hiện tượng tự cảm?
II. BÀI TẬP ( 3 ĐIỂM )
Bài 1. Suất điện động tự cảm 0,75V xuất hiện
 
Gửi ý kiến