Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Nguyễn Tuấn
Ngày gửi: 07h:52' 29-07-2018
Dung lượng: 7.2 MB
Số lượt tải: 959
Số lượt thích: 1 người (Trần Nguyễn Tuấn)
ĐỀ KIỂM TRA HK2 – Môn Tiếng Anh – Lớp 5
Năm học: 2017 - 2018
HỌ VÀ TÊN; ……………………….. SBD: ..............................
LỚP: ............................ Họ tên, chữ kí GK1: ......................... .........
Họ tên, chữ kí GK2: ......................... .........
__________________________________________________________________

Marks

Listening
Reading and writing
Total


Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6
Q.7
Q.8
Q.9PART I: LISTENING (5 pts)
Question 1: Listen and number. (1 pt)A.

B.

C.

D.

Question 2: Listen and match(1 pt):
Should he play with the lighter?

He shouldn’t play with the knife. Because he may get a cut.

What shouldn’t he do?

because they may drown.

What shouldn’t he play with?

He shouldn’t play with the cat because it may scratch his face.

Why shouldn’t he go barefoot?

Because he may get a bad cut.

They shouldn’t jump into the river.
No, he shouldn’t. Because he may get a burn.

Question 3: Listen and tick True (T) or False (F)(1 pt):

 T
 F

You shouldn’t play with sharp tools because you may cut yourself.You may fall when you run down the stairs too fast.You should touch strange animals and bring them home.When an accident happens, you should call for help.

Không viết vào phần này

Question 4. Listen and circle(1pt):
1, Nga went to see her grandparents by _____________.
coach b. bus c. motorbike
2, Linda went to her hometown by _________________.
train b. plane c. coach
3, Linh went to her home village by ________________.
train b. ship c. motorbike
4, Mai went to her hometown by ___________________.
boat b. taxi c. plane
Question 5: Listen and complete(1 pt):
The post office is between the ................. and the cinema.
Tony can take ............. from here to Hoan Kiem Lake.
Mai’s favorite season is ................
Tom ......................... in yesterday afternoon.
II. Reading and Writting
Question 6: Fill in each gap with a suitable word from box( 1pt):
Windows , garden , sea , library , future

My dream house will be a villa by the (1) sea .It will be a three-storey villa.There will be a(2)____________in front of the house for my children to play and a garage for keeping our cars. The front(3)____________ will look to the sea and the back windows will look to the moutains. There will be a fireplace to keep the house warm in the winter and a(4)_____________ for my favourite books.I hope I will have my dream house in the (5) _______________
Question 7: (1 point) Choose the correct words / phrases and write( 1pt):
1. We must cross the street at_______________________ .
A. zebra crossing B. traffic lights C. bus station


2. Finally, the ________________________won the race.

A. hare B. tortoise C. cat


Không viết vào phần này3. I am _________to music in my free time.

A. listen B. listened C. listening


4. I went to my homevillage by____________________.

A. motorbike B. bicycle C. car


Question 8: Fill in each gap with a suitable word in the box(1 pt):

ahead
helmets
accidents
nose
night

You can avoid ………………..when you are careful.
The clown has a big red ……………….
There are a lot of stars in the sky at…………… .
Go straight ………… and turn right at the next coner.
Question 9: Reorder the words to make a correct sentence( 1 pt):
the supermarket / It’s / and / between / the cinema.
.....................................................................................................................................
would you like / or / Which place / a museum / to visit, / a pagoda ?
.....................................................................................................................................
did / last weekend ? / What / do / you
.....................................................................................................................................
I’d like / Thien
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓