Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hẹn
Ngày gửi: 09h:26' 20-01-2019
Dung lượng: 46.3 KB
Số lượt tải: 5326
Số lượt thích: 0 người

BẢNG MA TRẬN KHỐI 9 NĂM HỌC 2018-2019 – KIỂM TRA HỌC KÌ II
STT
Tênbài
Câu
Nội dung
Trungbình
TB - Khá
Khá – Giỏi

1
Phonetics
1
Pronounce/ed/
x

2
Vowels sound
x

3
Stress


X4
Stress

x


2
Grammar
5
Article
x

6
Quantifiers
x

7
Past perfect
x

8
Past simple
x

9
Conditional sentences type II

x
10
Relative clauses

x
11
Relative clauses
x

12
Modal verbs in conditional sentences type I
x

13
Prepositions
x

14
Speaking
x

15
Speaking


X16
Closest in meaning
x

17
Closest in meaning
x

18
Opposite in meaning


X19
Opposite in meaning
x

20
Find mistakes( V+ to V)
x

21
Find mistakes ( V+Ving)

x
22
Find mistakes (article)

x


3
Reading
23
Fill in the gap
x

24
Fill in the gap

x
25
Fill in the gap
x

26
Fill in the gap

x
27
Fill in the gap
x

28
Comprehension reading

x
29
Comprehension reading
x

30
Comprehension reading
x

31
Comprehension reading

x
32
Comprehension reading

x


4
Writing
33
Finish the second sentences(past perfect: before-after)
x

34
Finish the second sentences…(Although- In spite of)
x

35
Finish the second sentence(Conditional sentences type I)

x
36
Finish the second sentence (future passive)
x

37
Combine (Despite )


X38
Combine (Relative clause)
x

39
Combine(Conditional sentences type II))


X40
Combine(adj+ that clause)
xTotal
40

24
11
5
TRƯỜNG THCS LIÊN MẠC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN TIẾNG ANH 9 (TEST 4)


PHONETICS
I. Find the word which has different sound in the part underlined
1. A. attended                  B. improved           C. dedicated        D. exhibited
2. A. intermediate B. immediate C. medium D. medicine
II. Find the word with has different stress pattern from the others
3. A. television B. decoration C.introduction D. expectation
4. A. active B.section C. appointD. happy
B. GRAMMAR AND VOCABULARY
I. Choose the best answer
5. Does it take…….long time to get to…..city centre?
A. X- the B. a- a C. a- the D. the- the
6. I have been assigned to buy…….. fruit and drinks
. A. a B. an C. some D.any
7. As soon as the spacecraft………….into space, the screw started to observe the sun
A. has travelled B. had travelled C. travelled D. was travelling
8. A bad accident ……………. On Highway 95 last night
A. happened B. happen C. was happened D. was happening
9. If I ……… taller, I…… better at basketball
A. be- will be B. were – might be C. am- will be D. were – would have been
10. The children…………..attend that English school receive good education
A. which B. whose C.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓