Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Khang Bảo Khánh
Ngày gửi: 10h:12' 19-03-2019
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 484
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT TP. HCM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
ĐỀ CHÍNH THỨC
 KIỂM TRA HỌC KÌ II: NĂM HỌC 2018-2018
MÔN: HÓA – KHỐI 10
Thời gian làm bài 45 phút.


Câu 1. (1,5đ) Hoàn thành các phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện (nếu có):
S SO2 H2SO4 Na2SO4 BaSO4
Câu 2. (1,5đ) Dung dịch axit HCl có thể phản ứng với những chất nào sau đây: Mg, S, CuO, Zn(OH)2, CaCO3? Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 3. (1,5đ) Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: H2SO4, NaOH, HCl, BaCl2
Câu 4. (1,0đ) Đốt cháy hoàn toàn một lượng khí H2S bằng oxi thu được khí A, dẫn khí A vào nước brôm dư thu được dung dịch B. Cho một ít dung dịch BaCl2 vào dung dịch B được kết tủa C. Xác định các chất A, B, C. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 5. (1,5đ) Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít SO2 (đktc) vào bình đựng 400 ml dung dịch NaOH 1,0M. Hỏi thu được muối gì? Khối lượng bao nhiêu?
Câu 6. (2,0đ) Cho m gam hỗn hợp gồm Mg và Cu vào dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít khí (đktc). Mặt khác nếu cho m gam hỗn hợp trên vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được 6,72 lít khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Câu 7. (1,0đ) Cho 14,4 gam kim loại M (hóa trị II) vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. Sau phản ứng hoàn toàn thu khí X (có mùi trứng thối là sản phẩm khử duy nhất), hấp thụ hoàn toàn X vào dung dịch CuCl2 dư thu được 14,4 gam kết tủa. Xác định kim loại M.
Cho: Na=23, Mg=24, Al =27, Fe=56, Cu=64, Zn =65, S=32, O=16, H=1.
--------------- Hết --------------

HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2012-2013
MÔN: HÓA – KHỐI 10.

Câu
Nội dung
Biểu điểm

1
1,5đ
Mỗi phương trình đúng được 0,375đ (0,375x4)
Nếu không cân bằng được 0,25đ
(1) S + O2 → SO2
(2) SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4
(3) H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + 2H2O
(4) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

0,375đ
0,375đ
0,375đ
0,375đ

2
1,5đ
Mỗi phương trình đúng được 0,375đ (0,375x4)
Nếu không cân bằng được 0,25đ
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2H2O
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O0,375đ
0,375đ
0,375đ
0,375đ

3
1,5đ
Cho quì tím vào 4 mẫu.
- Quì tím hóa đỏ là HCl, H2SO4
-Quì tím hóa xanh NaOH
- Quì tím không đổi màu là BaCl2
Cho dd BaCl2 vào 2 mẫu làm quì tím hóa đỏ.
- Mẫu có kết tủa là H2SO4
-Mẫu không hiện tượng là HCl.
BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ

4
1,0đ
H2S + O2 → SO2 + H2O
SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4
BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl
0,5đ
0,25đ
0,25đ

5
1,5đ
- nSO2 = 0,15 mol , nNaOH = 0,4 mol
Vì nNaOH/nSO2 >2. Nên tạo muối Na2SO3
NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O
- nNa2SO3 = nSO2 = 0,15 mol
- mNa2SO3 = (23.2+32+16.3)0,15 = 18,9 gam
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ

6
2,0đ
 hh + HCl
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
. nMg = nH2 =0,25 mol
hh+ H2SO4 đặc
Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O
Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2
 
Gửi ý kiến