Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn trung hiếu
Ngày gửi: 15h:26' 27-03-2019
Dung lượng: 66.0 KB
Số lượt tải: 622
Số lượt thích: 0 người


CHƯƠNG 7 : HIĐROCACBON THƠM – NGUỒN
HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN
Câu 1: Trong phân tử benzen, các nguyên tử C đều ở trạng thái lai hoá :
A.sp. B.sp2. C. sp3. D. sp2d.
Câu 2: Trong vòng benzen mỗi nguyên tử C dùng 1 obitan p chưa tham gia lai hoá để tạo ra :
A. 2 liên kết piriênglẻ. B. 2 liên kết pi riênglẻ.
C. 1 hệ liên kết pi chung cho6 C. D. 1 hệ liên kết xigma chung cho 6C.
Câu 3: Trong phân tử benzen:
6 nguyên tử H và 6 C đều nằm trên 1 mặtphẳng.
6 nguyên tử H nằm trên cùng 1 mặt phẳng khác với mặt phẳng của 6C.
Chỉ có 6 C nằm trong cùng 1 mặtphẳng.
Chỉ có 6 H mằm trong cùng 1 mặtphẳng.
Câu 4: Cho các công thức :
H


(1)
Cấu tạo nào là của benzen ?
(2) (3)
A. (1)và(2). B. (1)và(3). C. (2)và(3). D. (1) ; (2) và(3).
Câu 5: Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:
A. CnH2n+6 ; n6. B. CnH2n-6 ; n3. C. CnH2n-6 ; n6. D. CnH2n-6 ; n 6.
Câu 6: Công thức tổng quát của hiđrocacbon CnH2n+2-2a. Đối với stiren, giá trị của n và a lần lượt là:
A. 8và5. B. 5 và8. C. 8và4. D. 4 và8.
Câu 7: Công thức tổng quát của hiđrocacbon CnH2n+2-2a. Đối với naptalen, giá trị của n và a lần lượt là:
A. 10và5. B. 10 và6. C. 10và7. D.10 và8.
Câu 8: Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen ?
A.C10H16. B. C9H14BrCl. C.C8H6Cl2. D. C7H12.
Câu 9: Chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen ?
A.C8H10. B.C6H8. C. C8H10. D. C9H12.
Câu 10: Cho các chất:C6H5CH3(1) p-CH3C6H4C2H5 (2)
C6H5C2H3(3) o-CH3C6H4CH3(4)
Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là:
A. (1); (2)và(3). B. (2); (3) và(4).
C. (1); (3)và(4). D. (1); (2) và(4).
Câu 11: Chât cấu tạo như sau có tên gọi làgì? CH3
A.o-xilen. B. m-xilen. C.p-xilen. D.1,5-đimetylbenzen.
Câu 12: CH3C6H2C2H5 có tên gọi là:
A.etylmetylbenzen. B. metyletylbenzen.
C.p-etylmetylbenzen. D. p-metyletylbenzen.
Câu 13: (CH3)2CHC6H5 có tên gọi là:
A.propylbenzen. B. n-propylbenzen.
C.iso-propylbenzen. D. đimetylbenzen.
Câu 14: iso-propyl benzen còn gọi là:
A.Toluen. B.Stiren. C.Cumen. D. Xilen.
Câu 15: Cấu tạo của 4-cloetylbenzen là:
C2H5C2H5
C2H5
C2H5
Cl

A. Cl B.
Cl C.
D. Cl
Câu 16: Ankylbenzen là hiđrocacbon có chứa :
A.vòngbenzen. B. gốc ankyl và vòngbenzen.
C. gốc ankyl và1benzen. D. gốc ankyl và 1 vòngbenzen.
Câu 17: Gốc C6H5-CH2- và gốc C6H5- có tên gọi là:
A. phenylvàbenzyl. B. vinyl vàanlyl.
C. anlylvàVinyl. D. benzyl vàphenyl.
Câu 18: Điều nào sau đâu không đúng khí nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen ?
A. vị trí 1, 2 gọilàortho. B. vị trí 1,4 gọi làpara.
C. vị trí 1,3 gọilàmeta. D. vị trí 1,5 gọi làortho.
Câu 19: Một ankylbenzen A có công thức C9H12, cấu tạo có tính đối xứng cao. Vậy A là:
A.1,2,3-trimetylbenzen. B. n-propyl benzen.
C.iso-propylbenzen. D. 1,3,5-trimetyl benzen.
Câu
 
Gửi ý kiến