Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hằng
Ngày gửi: 00h:02' 01-04-2019
Dung lượng: 47.8 KB
Số lượt tải: 498
Số lượt thích: 0 người


Mạch kiến thức, kĩ năng
Câu/ điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng số
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


MÔN ĐỊA LÍ
1
Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở đồng bằng
Số câu
2

1


1


3
1Câu số
1,2

3


4Số điểm
2

1


1


3
1

2

Biển Việt Nam
Số câu1

1Câu số5

Số điểm1

1


MÔN LỊCH SỬ


Số câu
2

1

3


1
Nước Đại Việt Buổi đầu thời Hâu Lê( thế kỉ XV)
Câu số
6,7

8


Số điểm
2

1

3
Số câu

11

1
Nước Đại Việt thế kỉ XVI-XVII
Câu số

9Số điểm

11Số câu1

1

1
Buổi đầu thời Nguyễn( từ năm 1802-1858)
Câu số10

Số điểm1

1

Tổng số câu

4

2


2

2
6
4


Tổng số điểm

4

2


2

2
6
4

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ CUỐI KÌ 2 LỚP 4:

ĐỊA LÍ :
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và làm bài tập:
Câu 1: Đồng bằng lớn nhất nước ta là?
A. Đồng bằng Bắc Bộ.
B. Đồng bằng duyên hải miền Trung.
C. Đồng bằng Nam Bộ.
D. Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ.
Câu 2:Những loại đất nào có nhiều ở đồng bằng Nam Bộ?
Đất phù sa, đất mặn.
Đất mặn, đất phèn.
Đất phù sa, đất phèn.
Đất phù sa, đất mặn, đất phèn.
Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
Đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất nhiều thủy sản nhất nước ta.
Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích lớn nhất và có số dân
đông nhất so với các thành phố khác.
Thành phố Hà Nội có diện tích lớn nhất và có số dân đông
nhất so với các thành phố khác.

Thành phố Cần Thơ là trung tâm công nghiệp lớn nhất so với
các thành phố khác.

Câu4 :Điền các từ ngữ trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp:
(sông; tấp nập; xuồng ghe; rau quả,thịt cá, quần áo; các chợ nổi)
Chợ nổi thường họp ở những đoạn……….thuận tiện cho việc gặp gỡ của………………… .Việc mua bán ở …………….diễn ra…………..các loại hàng hóa bán ở chợ là…………………………….. .
Câu 5: Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta?
………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………….……….
LỊCH SỬ
Câu 6: Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì?
Để quản lí đất đai, bảo vệ chủ quyền dân tộc
Để bảo vệ trật tự xãhội
Để bảo vệ quyền lợi của vua.
Để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Câu 7: Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập?
Đặt ra lễ xứng danh.
Đặt ra lễ vinh quy
Khắc tên những người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu.
Đặt ra lễ xứng danh,lễ vinh quy, khắc tên những người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu.
Câu 8: Tác phẩm nào dưới đây không phải của Nguyễn Trãi?
Bộ Lam Sơn thực lục.
Bộ Đại Việt sử
No_avatar

xin cảm ơn

 
Gửi ý kiến