Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Cẩm Chung
Ngày gửi: 07h:38' 09-04-2019
Dung lượng: 110.3 KB
Số lượt tải: 352
Số lượt thích: 0 người


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

Kì thi Khảo sát chất lượng học kì II năm học 2018-2019
Môn thi: Vật Lí 12 ( thời gian 45 phút)

Họ và tên:………………………………………...Lớp:……… (đề 1)
Câu 1: Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có biểu thức i = 0,01cos(2000t)(mA). Tụ điện trong mạch có điện dung C = 10F. Độ tự cảm L của cuộn dây là
A. 0,025H. B. 0,05H. C. 0,1H. D. 0,25H.
Câu 2: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 1/H và một tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là 1MHz. Giá trị của C bằng
A. 1/4F. B. 1/4mF. C. 1/4F. D. 1/4pF.
Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 0,55(m. Hệ vân trên màn có khoảng vân là
A. 1,2 mm. B. 1,1 mm. C. 1,3 mm. D. 1,0 mm.
Câu 4: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa trên hiện tượng
A. phản xạ ánh sáng. B. tán sắc ánh sáng.
C. khúc xạ ánh sáng. D. giao thoa ánh sáng.
Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 , khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1m. Trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm
A. 4,0mm. B. 5,0mm. C. 3,5mm. D. 3,0mm.
Câu 6: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng
A. là sóng dọc. B. có tính chất sóng. C. luôn truyền thẳng. D. có tính chất hạt.
Câu 7: Tia hồng ngoại là những bức xạ có
A. bản chất là sóng điện từ. B. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.
C. khả năng ion hoá mạnh không khí. D. thể xuyên qua lớp chì dày cỡ centimét.
Câu 8: Hạt nhân  có:
A. 56 nuclôn, trong đó có 26 nơtron. B. 30 prôtôn và 26 nơtron.
C. 56 nuclôn, trong đó có 30 nơtron. D. 26 nơtron và 30 prôtôn.
Câu 9: Trong thí nghiệm Young khoảng cách từ các vân sáng đến vân chính giữa là
A. . B. . C. . D. .
Câu 10: Trong thí nghiệm Young, khoảng cách giữa 2 khe là 1mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2 m. Khoảng vân đo được 1,2 mm. Bước sóng của ánh sáng là
A. 240 nm. B. 177 nm. C. 500 nm. D. 600 nm.
Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D, khoảng vân là i. Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe là:
A.  B.  C.  D. 
Câu 12: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách a = 0,4mm, D = 1,2m. người ta đo được khoảng cách giữa 5 vân sáng cạnh nhau là 7,2mm. Bước sóng của ánh sáng đó là:
A. 0,62 (m B. 0,48 (m C. 0,56 (m D. 0,60 (m
Câu 13: Một mạch dao động điện từ tự do có tần số riêng f. Nếu độ tự cảm của cuộn dây là L thì điện dung của tụ điện đước xác định bởi biểu thức
A. C =/. B. C = /. C. C =/. D. C = /.
Câu 14: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, biết D = 3m, a = 1mm. Tại vị trí M cách vân trung tâm 4,5mm ta thu được vân sáng bậc 3. Tính bước sóng ánh dùng trong thí nghiệm?
A. 0,60 (m
 
Gửi ý kiến