Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hương
Ngày gửi: 21h:53' 13-04-2019
Dung lượng: 89.5 KB
Số lượt tải: 414
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ LỊCH SỬ- KHỐI 7
( Thời gian 45 phút)

Tên chủ đề
( Nội dung, chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Chương
IV: Đại Việt thời Lê sơ (thế kỷ XV - đầu thế kỷ XVI).
Hoàn cảnh nào Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa
Giải thích được tại sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn ủng hộ Lê Lợi.

Nhận xét được chủ trương của nhà nước Lê Sơ đối với lãnh thổ Tổ quốc qua đoạn trích. Số câu
số điểm
Tỉ lệ %:
Sốcâu : 1/2 (C1)
Số điểm: 1.0 điểm
Tỉ lệ %: 10 %

Số câu : 1/2 (C1)
Số điểm: 1.0 điểm
Tỉ lệ %: 10 %

Số câu : 1 (C2)
Số điểm:2.0điểm
Tỉ lệ %: 20 %
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Số câu:2(C1,2)
Sốđiểm:4.0điểm
Tỉ lệ %:40%


Chương V: Đại Việt ở các thế kỷ XVI - XVIII.

Trình bày ngắn gọn được cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789.
-Hiểu được vì sao chữ Quốc ngữ ra đời ở nước ta.
- Hiểu được những đóng góp to lớn của vua Quang Trung đối với lịch sử dân tộc.
Vai trò của chữ Quốc ngữ đối với nền văn hóa dân tộc.


Số câu
số điểm
Tỷ lệ
Số câu:1/2(C4)
Số đểm:2.5 điểm
Tỉ lệ %: 25%

Số câu:1/2+1/2( C3,4)
Số đểm: 2,5 điểm
Tỉ lệ %: 25%


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Số câu:1/2(C3)
Số đểm:1.0 điểm Tỉ lệ %: 10%

Số câu :2(C3,4)
Số điểm: 6,0 điểm
Tỷ lệ%: 60%

Tổng số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %
 Sốcâu:1/2+1/2(C1,4)
Số điểm: 35 điểm
Tỉ lệ %: 35%
 Số câu:1/2+ 1/2+1/2 (C1,3,4)
Số đểm: 3.5 điểm
Tỉ lệ %:35%

 Số câu: 1+1/2( C2,3)
Số điểm: 3.0 điểm
Tỉ lệ %: 30%
Số câu: 4(1,2 3,4)
Số điểm :10điểm
Tỉ lệ%: 100%

PHÒNG GD&ĐT HÒN ĐẤT KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học 2015 – 2016
Môn : LỊCH SỬ 7
Thời gian (45 phút không kể thời gian giao đề)
Họ và tên............................................
Trường THCS.............. Lớp 7/

ĐỀ BÀI

Câu 1:(2.0 điểm)
Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa trong hoàn cảnh nào? Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn ủng hộ Lê Lợi?
Câu 2: ( 2.0 điểm )
Qua đoạn trích dưới đây em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước Lê Sơ đối với lãnh thổ của đất nước?
Vua Lê Thánh Tông căn dặn các quan trong triều: " Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ? phải cương quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần, nếu họ không nghe còn có thể sai sứ sang tận triều đình của họ, trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu người nào dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di".
(Đại Việt sử kí toàn thư)
Câu 3:(2.0 điểm)
Chữ Quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh nào? Vai trò của chữ Quốc ngữ đối với nền văn hóa dân tộc?
Câu 4: (4.0 điểm)
Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) như thế nào? Theo em vua Quang Trung có những đóng góp gì cho lịch sử dân tộc?
...................Hết................

Học sinh không được sử dụng tài liệu
Giám khảo coi thi không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ 7 THI HỌC KÌ II
Năm học 2015-2016
Câu
Nội dung
Điểm

Câu1: 2.0 điểm

Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa trong hoàn cảnh
 
Gửi ý kiến