Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần lệ xuân thanh
Ngày gửi: 21h:08' 15-04-2019
Dung lượng: 50.9 KB
Số lượt tải: 109
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI HK 2
I- TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nung FeS2 trong không khí. (b) Cho sung ịch CuSO4 vào ung dịch NH3 dư. Cho Fe vào dd CuSO4 (d) Cho Zn vào dd FeCl3 dư. (g) Cho Ba vào dd CuSo4 dư. Số thí nghiệm thu được kim loại sau phản ứng kết thúc là:
A.1 B. 3 C. 2 D.4
Câu 2; Khi lấy 29,52 gam muối nitrat của một kim loại X có hoá trị II và một lượng muối sunfat cảu kim loại đó có số mol bằng số mol của muối nitrat thì thấy khác nhau 5,04 gam. X là:
A. Mg B. Cu C. Ca D. Be
Câu 3: Quặng nào giàu sắt nhất nhưng hiếm có trong tự nhiên?
A. Manhetit Fe3O4 B. Hematit nâu Fe2O3.nH2O C. Xiderit FeCO3 D. Pirit FeS2
Câu 4: Hỗn hợp X chứa Fe, Al,Al2O3. Nếu ngâm 16,10 gam hh X rong dd NaOH dư thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Nếu ngâm 16,10 gam hh X trong dd HCl dư thì thu được 8,96 lít khsi (đktc). Thành phần % khối lượng cảu Fe trong hh.:
A. 13,19% B.38,47% C.34,78% D.33,54%
Câu 5: Chất rắn X tan trong dung dịch HCl được dd Y. Cho dd Y tác dụng với NaOH và Br2 được dd màu vàng , cho dd H2SO4 vào thành lại dd màu a cam. Chất rắn X là :
A: Cr2O3 B. CrO C. CrO3 D. Cr
Câu 6: Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiêm môi trường?
A. than đá B. khí butan (gaz) C. khí hidro D. xăng dầu
Câu 7: Cho 10 gam hh các kim loại Mg và Cu tác dụng hết với dd HCl loãng dư thu được 3,733 lít khí H2 (đktc). Thành phần % theo khối lượng của Mg trong hh gần nhất với gái trị nào sau đây?
A. 59% B.5% C.21% D. 40%
Câu 8: X là một kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dược ứng dụng rộng rãi trong đời sống. X là:
A. Al B. Cu C. Ag D. Fe
Câu 9: Khi dẫn từ từ tới du khí CO2 vào một cốc dựng dd Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm dược biểu diễn như sau:
Dựa vào đồ thị trên, khi lượng CO2 dã sục vào dung ịch là 0,85 mol thì lượng kết tủa xuất hiện là bao nhiêu?
A. 0,35 mol B. 0,45 mol C. 0,5 mol D. 0,15 mol
Câu 10: Cho các phát biểu sau:
(1) Trong PTN người ta thường ngâm natri trong dầu hoả.
(2) Khả năng diệt khuẩn của dd NaCl là do vi khuẩn bị mất nước do thẩm thấu.
(3) Trong y tế, NaHCO3 được dùng ltrung hoà axit chữa đau dạ dày.
(4) Natri ược dùng làm tế bào quang điện.
Số các phát biểu đúng.
A.1 B.2 C. 4 D. 3
Câu 11: Dẫn từ từ khí CO qua một ống sứ đựng 26,2 gam hh rắn chứa Al2O3, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X trên vào lượng dư dd Ca(OH)2 thì tạo thành 30 gam kết tủa. khối lượng của Fe2O3 là:
A. 48 gam B. 16 gam C. 24 gam D. 32 gam.
Câu 12: Cho 400 ml ddE gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml ddNaOH 1M, sau khi các pư kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa. mặt khác, khi cho 400 ml E tác ụng với dd BaCl2 (ư) thu được 35,552 gam kết tủa. Tỉ lệ x:y là:
A. 7:4 B. 3:4 C. 4:3 D.3:2
Câu 13: Có thể đung chất nào sau đây để phân biệt các
 
Gửi ý kiến