Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Mai
Ngày gửi: 15h:46' 19-04-2019
Dung lượng: 486.2 KB
Số lượt tải: 876
Số lượt thích: 1 người (trương thị hằng my)

TUYỂNTẬP
55 ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 3 - MÔN TOÁN
Tập 01:001-030


ĐỀ SỐ 001
phần 1:(Trắc nghiệm) Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một câu trả lời A, B,C, D (là đáp số , kết quả tính). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1/ Số lớn nhất trong các số 9788; 9887; 7889; 7988 là:
A.9788 B.9887 C.7889 D.7988
2/ Số liền sau của số 9999:
A.1000 B.10000 C.100000 d.9998
3/ Ngày 27 tháng 5 năm 2016 là thứ sáu thì ngày 3 tháng 6 cùng năm đó là thứ mấy?

Thứtư B. Thứ năm C.Thứsáu D. Thứbảy
4/ Một hình tròn có tâm I có bán kính là 6 cm. Đường kính của hình tròn là:
A.10cm B.12cm C.20cm D. 25 cm
5/ Một hình vuông ABCD có chu vi là 40 cm. tìm cạnh hình vuông đó.
A.20cm B.15cm C.144cm D. 10 cm
…/7điểm Phần II: (Tự luận)


Bài 1: Đặt tính rồitính:
…/2điểm a)18229+35754 b)7982-3083 c)24043x4 d) 3575 :5
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

Bài 2: Tính:
…/2điểm a) 99637 – 12403x 8 b) X x 3=18726


………………………………………………………………………………………...


………………………………………………………………………………………...


………………………………………………………………………………………...
Bài 3:

…/2điểm Các phòng học đều được lắp số quạt trần như nhau.Biết 10 phòng học lắp 40 cái quạt trần.Hỏi có 32 cái quạt trần thì lắp được mấy phònghọc?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Bài 4:
…/1điểm Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 50 cm, chiều rộng 40 cm. người ta cắt lấy ra một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng tấm bìa.Tính diên tích tấm bìa cònlại?
Tuyển Tập 55 Đề Thi Học Kỳ II Lớp 3 Năm học 2018-2019ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 001TRẮCNGHIỆM 1B

TỰLUẬN
2.B
3.B
4.B
5.D

Mỗi câu đặt tính đúng được0,5đ

a)182293575453983
c) 24043 4  96172
b) 7982  3083  4899
d ) 3575 : 5  715Bài 2

a) 99637 124038
 99637  99224
 413
b) x  3  18726
x  18726 : 3
x  6242

Bài 3.Số quạt trần 1 phòng lắp là: 40 :10  4 (cái quạt)

Số phòng 32 cái quạt trần lắp là: 32 :4  8(phòng) Đáp số: 8 phòng Bài 4. Diện tích miếng bìa là :5040 2000(cm2 )
Diện tích hình vuông đã cắt ra là :40 40  1600(cm2 )

Diện tích còn lại là :
20001600400(cm2)
Đáp số: 400
cm2ĐỀ SỐ 002
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM)
Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng
Kết quả của phép cộng 46 287 + 37 605 là:(0,5đ)
A.83 882 B.83892 C.73883 D. 73892
Số gồm 5 chục nghìn , 6 nghìn , 6 chục , 8 đơn vị viết là :(0,5đ)

A.5668 B.50668 C.56068 D. 56 608
Kết quả tính 7 x 9 + 108 là:(1điểm)
A.63 B.738 C.171 D.161
4 . Có 48 cái cốc đóng đều vào các hộp , mỗi hộp 6 cái . Đóng được số hộp là (1điểm)
6 hộp B.7hộp C.8hộp D. 9 hộp

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính
21375 + 483
83516 - 4345
10314 x 5
18544 : 8

…………………
………………
……………
………………

…………………
………………
……………
………………

…………………
………………
……………
………………

…………………
………………
……………
………………

Bài 2: ( 1 điểm) Tính giá trị biểu thức:
10 244 + 43 217 x 2 = …………………………………….......
…………………………………………...
Bài
 
Gửi ý kiến