Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Thanh Hồng
Ngày gửi: 21h:48' 22-04-2019
Dung lượng: 125.0 KB
Số lượt tải: 5643
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Phương)
MATRIX
THE SECOND SEMESTER EXAMINATION (Grade 7)
Time allotted: 60 minutes


Part/ Section/
Q. no.
Q. levels

Text types/ Materials/ Situations
Language sub-skills
Q. Types


Kno
Com
LowApp
Hi
App
A. LISTENING
I.
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
II.
Q. 1X
X
X
X

XThe meaning of footprint


- Yes/ No questions
- Wh- questions

- Answer questions

No. of items: 5
Mark allocated: 1,25

5
1,25B. USE OF LANGUAGE
-


I. Odd one out
Q.1
Q.2


X
X

Pronunciation
Sounds:
- ed
- /e/ & /i/


Odd one out

No. of items: 2
Mark allocated: 0.5
 2
0.5
II. Vocabulary
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5


X
X
X
X
X
- Adjective
- Vocabulary

- Adv of concession
- Passive voice with future


- dangerous
- float
- air pollution
- in spite of

- will be + PP

Choose the best answer

No. of items: 5
Mark allocated: 1.25
5
1.25
III. Word forms/ Verb forms
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4


X
X
X
X

* Word forms

* Verb forms
- Future simple
- Future continuous
- friendly
- invention

- S + will +V1
- S+ will be+ V-ing


Supply the correct words/ verbs

No. of items: 4
Mark allocated:1


4
1

C. Reading
I.
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4

II.
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4X
X
X
X


X
X
X
X
- The passage about Bicycle- Titanic film- Scanning
- Wh- questions:
What
Who
How


- Fill in the blanks- Answer the questions

No. of items: 8
Mark allocated: 2

4
1
4
1


D. WRITING
I. Rewrite the sentences
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
II. Write a short paragraph
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4


X
X
X
X


X
X
X
X
- Rewrite sentences


- Write what we should do to save energy

- Used to + V1
- Passive with future tense
- How far is it…
- In spite of…

Rewrite sentences using the provided wordsWriting

No. of items: 8
Mark allocated:8
2

Total items: 32
Total marks: 8

7
1,75

9
2,25

8
2

8
2

TRƯỜNG THCS LÌNH HUỲNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 7 (thí điểm)
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên: ……………………………………..……… Lớp: ……………………

Điểm
Lời nhận xét
A. LISTENING:
I. Listen to the conversation and answer the questions. (1pt)
1. What word is Phong searching for?
( _____________________________________________________________
2. Does this
 
Gửi ý kiến