Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thương Huyền
Ngày gửi: 06h:08' 23-04-2019
Dung lượng: 231.0 KB
Số lượt tải: 994
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ II - 2018-2019

MÔN: TOÁN 6

 Câu 1 (3.0 điểm): Thực hiện các phép tính sau :
  
Câu 2 (3.0 điểm): Tìm x biết :
 
Câu 3 (1.5 điểm):
Một đội công nhân sửa chữa một đoạn đường trong ba ngày. Ngày thứ nhất sửa đoạn đường, ngày thứ hai sửa đoạn đường. Ngày thứ ba sửa 7m còn lại. Hỏi đoạn đường cần sửa dài bao nhiêu mét.
Câu 4 (2.0 điểm):
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho xOy = 600 và xOz = 800.
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính số đo yOz.
c) Vẽ Ot là tia phân giác của xOz. Tia Oy có phải là tia phân giác của zOt không? Vì sao?
Câu 5 (0.5 điểm): Tính nhanh.

MÔN: TOÁN 6
Thời gian: 90 phút

Bài 1 (3,0 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):
a) b) c) d) 
Bài 2 (3,0 điểm): Tìm x, biết:
a) b) –2x + 5 = 23 c ) d) 
Bài 3 (1,5 điểm): Lớp 6A có 40 học sinh gồm ba loại giỏi, khá, trung bình không loại yếu và kém. Trong đó 40% học sinh xếp loại giỏi, số học sinh khá bằng số học sinh giỏi. Tính số học sinh trung bình của lớp 6A.
Bài 4 (2,0 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho
góc xOy = 1000 và góc xOz= 500
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b)Tia Oz có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
c)Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oz. Tính số đo của góc xOt?
Bài 5 (0,5 điểm): Tính nhanh tổng A = 

1)Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể) (3đ)
  
Tìm x (3đ):
 c) d) 
2)Bạn Hà đọc một quyển sách trong 03 ngày. Ngày thứ nhất đọc được 2/3 số trang. Ngày thứ hai đọc 3/4 số trang còn lại. ngày thứ ba đọc hết 24 trang còn lại.
a)Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang.
b)Tính số trang đọc được của ngày thứ nhất, ngày thứ hai.
3)Tính:
 
4)Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia ox, vẽ các tia oy và oz sao cho ,.
a)Trong 3 tia ox, oy, oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? vì sao?
b)Tia oy có là tia phân giác của không? Vì sao?
c)Vẽ tia ot là tia đối của tia oy, tính số đo .

Bài 1: Thực hiện phép tính(3đ)
  
Bài 2: Tìm x(3đ)
  
Bài 3:(1.5đ) Lớp 6C có 36 học sinh gồm 3 loại:giỏi, khá và trung bình. Trong đó số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp, số học sinh khá chiếm số học sinh còn lại. Tính số học sinh trung bình của lớp 6C
Bài 4: (2đ)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho , .
Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính ?
Vẽ tia Ot là tia phân giác của . Tính ?
Bài 5:(0,5đ)
 Chứng tỏ A>1.


Bài 1: (3 điểm )
Thực hiện các phép tính sau :
 b)  c) 
Bài 2 : ( 3 điểm ) Tìm x biết :
x + 7 = 2 c) d) 
Bài 3: (1,5 điểm)
Một thùng có chứa 240 lít dầu. Lần thứ nhất người ta lấy ra tổng số lít dầu, lần thứ hai người ta lấy ra 40% số dầu còn lại. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít
 
Gửi ý kiến