Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày gửi: 11h:52' 26-04-2019
Dung lượng: 59.7 KB
Số lượt tải: 183
Số lượt thích: 1 người (Dương Thái Hòa)
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
Trường: THPT Vạn Xuân
KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2018-2019
Môn thi: Lịch sử
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
(Đề thi gồm 4 trang)

Phần 1: Trắc nghiệm(25 câu x 0.2 điểm = 5 điểm)
Câu 1: Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam nhằm
A. Biến Việt Nam thành thuộc địa.
B. Bù đắp những thiệt hại do chiến tranh.
C. Hoàn thành xâm chiếm các nước châu Á.
D. Giúp Nhà Nguyễn củng cố chính quyền phong kiến.
Câu 2: Tổ chức hoặc phong trào nào sau đây khônggắn liền với tên tuổi của Phan Bội Châu?
A. Hội Duy Tân. B. Phong trào Đông Du.
C. Phong trào Duy Tân. D. Việt Nam Quang phục hội
Câu 3: Tại sao Pháp lại chọn Việt Nam là nơi xâm lược để làm thuộc địa:
Có vị trí địa lí thuận lợi
Chế độ phong kiến đang suy yếu, khủng hoảng trầm trọng vừa về kinh tế, quân sự, đối ngoại và xã hội
Là một quốc gia độc lập, nhưng điều kiện chế độ không phù hợp nên khủng hoảng
Cả 3 đều đúng
Câu 4: Liên Xô đã có thái độ như thế nào với các nước phá xít?
A. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm và ngay lập tức tuyên chiến với phát xít Đức
B. Coi chủ nghĩa phát xít là đối tác trong cuộc chiến chống các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ
C. Lo sợ chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nên nhân nhượng với các nước phát xít
D. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nên chủ trương liên kết với các nước Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.
Câu 5: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là gì?
A. Triều đình phong kiến đã đầu hàng hoàn toàn
B. Kẻ thù đã áp đặt được ách thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam
C. Thiếu một lực lượng xã hội tiên tiến, có đủ năng lực và đề ra đường lối đúng để lãnh đạo phong trào
D. Việt Nam là một nước phong kiến lạc hậu
Câu 6: Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cách mạng mà các vị tiền bối đã chọn?
A. Con đường của họ không có nước nào áp dụng.
B. Con đường của họ là con đường cách mạng tư sản.
C. Nguyễn Ái Quốc nhìn thấy sự bế tắc của các con đường cứu nước đó.
D. Con đường cứu nước của họ chỉ đóng khung trong nước, không thoát khỏi sự bể tắc của chế độ phong kiến.

Câu 7: Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, công nhân Việt Nam chỉ dừng lại ở đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế?
A. Vì số lượng còn ít do mới ra đời. B. Vì đời sống vật chất còn thiếu thốn.
C. Vì chưa được giác ngộ lý luận cách mạng.D. Vì bị sự quản lý chặt chẽ của thực dân Pháp.
Câu 8:Đối với các nhà yêu nước tiền bối, Nguyễn Tất Thành có thái độ như thế nào?
A. Khâm phục tinh thần yêu nước của họ
B. Không tán thành con đường cứu nước của họ
C. Khâm phục tinh thần yêu nước, nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ
D. Tán thành con đường cứu nước của họ.
Câu 9: Sự ra đời của Đảng cộng sản ở các nước Đông Nam Á đã khẳng định điều gì?
A. Cách mạng ở Đông Nam Á chấm dứt thời kì khủng hoảng về lãnh đạo và giai cấp công nhân trở thành lực lượng chính trị quan trọng.
B. Giai cấp công nhân trở thành lực lượng chính trị quan trọng.
C. Hình thành cao trào cách mạng.
D. Chủ nghĩa Mác-Lê nin có điều kiện ảnh hưởng sâu rộng.
Câu 10: Phong trào Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ
A. Đánh đổ phong kiến sang đánh đổ đế quốc.
B. Cách mạng dân chủ sang cách mạng dân tộc.
C. Cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng vô sản.
D. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
Câu 11: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã làm xuất hiện các giai cấp và tầng lớp xã hội mới, đó là
A. Địa chủ nhỏ và công nhân B. Công nhân, tư sản dân tộc và tiểu
No_avatar

cho thêm đáp án nữa bn ơi 

 

No_avatar

có đáp án r mà

 

 
Gửi ý kiến