Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Toan
Ngày gửi: 08h:20' 01-05-2019
Dung lượng: 105.5 KB
Số lượt tải: 789
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM MÔN TOÁN LỚP 3
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1.Số học: Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 100000; nhân, chia số có đến năm chữ số với (cho) số có một chữ số.
Số câu
2

1
1
1
1
1

7


Số điểm
1

1
2
0,5
1,5
1

7

2.Đại lượng và đo đại lượng: ki-lô-gam, gam; tiền Việt Nam. Xem đồng hồ.
Số câu


1

1


Số điểm


1

1

3. Yếu tố hình học: hình chữ nhật, chu vi và diện tích hình chữ nhật; hình vuông, chu vi và diện tích hình vuông.
Số câu
1
1


2


Số điểm
0,5
1.5


2

Tổng
Số câu
3

2

1
2
1

10


Số điểm
1,5
4
3,5
1
10


Trường: Tiểu học Đoàn Tùng
Họ và tên: ……………………
Lớp 3…..
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC : 2018 -2019
MÔN : TOÁN (lớp 3)
Thời gian : 40 phút

Điểm
Lời phê của thầy (cô)

Câu 1: (M1-0,5 điểm) : Số 54 175 đọc là:
A. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi lăm.
B. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi năm.
C. Năm tư nghìn một trăm bảy mươi lăm.
D. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy lăm.
Câu 2: (M1-0, 5 điểm): Số liền sau của số 68457 là:
A. 68467;
B. 68447
C. 68456
D. 68458

Câu 3: (M1-0,5 điểm):
Một hình vuông có số đo cạnh là 8 cm. Diện tích hình vuông đó là: .............
Câu 4: (M2- 1 điểm)
Viết các số 48617; 47861; 48716; 47816 theo thứ tự từ bé đến lớn là:
Câu 5 : (M2- 2 điểm): Đặt tính rồi tính:
7524 + 5317
65394 - 24318
2436  5
5019 : 7

Câu 6: (M2-1 điểm):
a) Số cần điền vào chỗ chấm 7 m 9 cm = ............. cm
A. 790 B.79 C. 709
b) Bao to có 25 kg gạo, số gạo ở bao nhỏ bằng  số gạo ở bao to. Vậy số gạo ở bao nhỏ là:
A. 10 kg
B. 5 kg
C. 15 kg
D. 75 kg


Câu 7: (M3-1,5 điểm): Bạn Hoa mua 6 quyển vở hết 36000 đồng. Hỏi nếu bạn Hoa mua 4 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền?
Tóm tắt Bài giải


Câu 8: (M3- 0,5 điểm) Số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là:
A. 10001
B. 10235
C. 10234
D. 10000

Câu 9: (M3-1,5điểm): Một hình chữ nhật có chiều rộng 4 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Tóm tắt
Bài giải

Câu 10: (M4-1 điểm):
Bạn Lan lần lượt thả 100 viên bi vào trong hộp theo quy tắc: bi xanh, bi đỏ, bi vàng rồi lại bi xanh, bi đỏ, bi vàng,...
a) Viên thứ 20 là viên bi màu: ...................................................
b) Viên bi cuối cùng là viên bi màu: ......................................
GV coi:........................................................ GV chấm: .................................................
Đáp án- biểu điểm môn Toán lớp 3
 
Gửi ý kiến