Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đình Sâm
Ngày gửi: 23h:05' 01-05-2019
Dung lượng: 99.5 KB
Số lượt tải: 650
Số lượt thích: 1 người (hien hoan hao nam)
ĐỀ KIỂM TRA HK II - NĂM HỌC 2011-2012
MÔN VẬT LÝ 6

A. TRẮC NGHIỆM: (5đ)
PHẦN I: (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Ròng rọc cố định có tác dụng làm:
A. Thay đổi hướng của lực. B. Thay đổi độ lớn của lực.
C. Thay đổi cả hướng và độ lớn của lực. D. Không thay đổi cả hướng và độ lớn của lực.
Câu 2. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một vật rắn:
A. Khối lượng của vật tăng. B. Khối lượng của vật giảm.
C. Khối lượng riêng của vật tăng. D. Khối lượng riêng của vật giảm.
Câu 3. Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì:
A. Khối lượng của chất lỏng tăng. B. Trọng lượng của chất lỏng tăng.
C. Thể tích của chất lỏng tăng. D. Khối lượng riêng chất lỏng tăng.
Câu 4. Nhiệt kế nào trong các nhiệt kế sau dùng để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi:
A. Nhiệt kế rượu. B. Nhiệt kế y tế.
C. Nhiệt kế thủy ngân. D. Cả 3 loại đều không dùng được.
Câu 5. Khi nóng lên thì cả thuỷ ngân lẫn thuỷ tinh làm nhiệt kế đều nở ra. Tai sao thuỷ ngân vẫn dâng lên trong ống nhiệt kế?
A. Do thuỷ ngân nở vì nhiệt nhiều hơn thuỷ tinh. B. Chỉ có thuỷ ngân nở vì nhiệt.
C. Do thuỷ ngân nở ra, thuỷ tinh co lại. D. Do thuỷ tinh co lại.
Câu 6. Khi nói về tốc độ bay hơi của chất lỏng, kết luận nào sau đây không đúng.
A. Nhiệt độ của chất lỏng càng cao thì sự bay hơi càng mạnh .
B. Khối lượng chất lỏng càng lớn thì sự bay hơi càng chậm.
C. Khi có gió, sự bay hơi xảy ra nhanh hơn .
D. Mặt thoáng càng rộng, bay hơi càng nhanh.
PHẦN II: (2,0đ) Điền từ thích hợp vào chổ trống ở các câu sau:
Câu 7. Bêtông có độ dãn nở ................. thép. Nhờ đó mà các trụ bê tông cốt thép không bị nứt khi ...................... ngoài trời thay đổi.
Câu 8. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt ……….……….., các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt …………
Câu 9. Chất rắn nở vì nhiệt ......................chất lỏng, chất khí nở vì nhiệt .....................chất lỏng.
Câu 10. Trong nhiệt giai Xenxiút, nhiệt độ của nước đá đang tan là ……. của hơi nước đang sôi là……….
B. TỰ LUẬN: (5đ)
Câu 1. Trình bày tác dụng của ròng rọc động và ròng rọc cố định?
Câu 2. Tại sao khi lắp khâu dao, khâu liềm, người ta thường nung nóng khâu rồi mới lắp?
Câu 3. Nhịêt kế hoạt động dựa trên hiện tượng gì?
Câu 4. Tại sao người ta dùng chất lỏng là rượu hoặc thuỷ ngân làm nhiệt kế mà không dùng nước?
Câu 5. Tại sao khi đun nước không nên đổ thật đầy ấm?
Bài làm:
A. Trắc nghiệm: (5đ)
PHẦN
I
II

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ĐỀ KIỂM TRA HKII-NĂM HỌC 2011-2012
Môn VẬT LÍ 6
Thời gian 45phút (không kể thời gian giao đề)
Số lượng câu hỏi cần kiểm tra trong đề ( cần nhập):
14


Chủ đề
Số tiết
Lý thuyết
Số tiết thực
Trọng số
Số câu
Điểm
Tổng tỷ lệ%

LT
VD
LT
VD
LT
VD
1. Đòn bẫy, Ròng rọc
1
1
0.7
0.3
10.00
4.29
1.40
0.60
1.43
14.29


2. Sự nở vì nhiệt
4
4
2.8
1.2
40.00
17.14
5.60
2.40
5.71
57.14


Nhiệt độ, nhiệt kế
2
1
0.7
1.3
10.00
18.57
1.40
2.60
2.86
28.57


 
Gửi ý kiến