Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trần Mai Linh
Người gửi: Phan Thị Thảo Nhi
Ngày gửi: 21h:47' 02-05-2019
Dung lượng: 841.5 KB
Số lượt tải: 1131
Số lượt thích: 0 người
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUÔI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP: 5
Name .........................................................
PART 1: LISTENING
Question 1: Listen and numberQuestion 2: Listen and draw the line


Question 3: Listen and tick


PART 2: READING AND WRITING
Question 4 .Circle the correct answer
1What are you _________? I`m reading The Fox and the Crow.
A. listening B. reading C. speaking

2 What did you _________ at the zoo? I saw crocodiles
A. see B. on C. were

3……do you have Music?
A. Where B. How C. When

4. __________ you go on a picnic?
A. Did B. party C. one
5. I like Maths because I’m good…… Maths.
A. on B. at C. in

Question 5: Read and complete

chatting
favourite
week
school
Science


It is Wednesday today. Trung is at (1 )……… He has four lessons: Vienamese, Maths, English and (2 )…………… Trung has English four times a ( 3 )………
Miss Hien is English teacher. She is kind and friendly teacher. English is one of Trung’s (4 ) …………….. subjects because he love reading English short stories and comic books. Trung also like ( 5 ) ………… online with his foreign friends like Akiko, Tony, Linda and Peter.

Question 6: Answer the questions:

How often do you have English?

………………………………………………………..

What are you going to do on Sports Day?

…………………………………………………………..
Avatar

cho m xin file nghe với

 
Gửi ý kiến