Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Hải Lý
Ngày gửi: 22h:23' 02-05-2019
Dung lượng: 639.5 KB
Số lượt tải: 691
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG KỲ
 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 2


 NĂM HỌC 2017 - 2018

. ĐỀ KIỂM TRA LỚP 5
Môn: TOÁN (Thời gian làm bài: 40 phút) .
Câu 1 (0,5 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (MĐ 1)
Giá trị của chữ số 5 trong sô 34,058 là

A.
5
C.B.

D.


Câu 2( 0,5điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (MĐ 1)
Số gồm bảy mươi hai đơn vị, ba phần mười, chín phần nghìn viết là:

A.
72,309
C.
72,390


B.
72,39
D.
723,9

Câu 3(0,5 điểm): 6m3 15dm3 = ....................m3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (MĐ 1)

A.
6,15
C.
6,15


B.
6,015
D.
0,615

Câu 4: (2 điểm) Đặt tính rồi tính. (MĐ 2)

75,8 + 249,19 57,648 - 35,37 2,58 x 1,5 17,4: 1,45


.........................................

..................................

..................................

.................................


.........................................

..................................

..................................

.................................

.........................................

..................................

..................................

.................................

.........................................

..................................

..................................

.................................

Câu 5(1 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (MĐ 2)
Giá trị biểu thức: 35,2 + 25,76 : 2
A. 60,96 B. 58,08 C. 48,08 D. 30,48
Câu 6 (1điểm): Viết vào chỗ chấm: (MĐ 2)
2 năm 6 tháng = ........... tháng 45 phút = 0,.... giờ

7 năm 4 tháng = …………tháng 15 phút = …….giờ

Câu 7 (2điểm): Tìm x: (MĐ 3)
a) x + 5,84 = 9,16 + 25,2
b) x : 0,35 = 2,55 - 0,41

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

Câu 8(1 điểm). Tháng 12 năm 2016, giá 1 kg lợn là 40 000 đồng. Hiện nay, giá đã hạ 25% so với tháng 12/2016. Giá lợn hơi hiện nay là ..................... đồng. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (MĐ 3)

A.
32 000
C.
50 000


B.
53 333
D.
30 000

Câu 9(1 điểm): Một ô tô dự định đi một quãng đường dài 280 km. Ô tô đó đi với vận tốc 40 km/giờ và đã đi được 3,5 giờ. Hỏi ô tô đó còn phải đi tiếp quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét? (MĐ 3)
Bài giải
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Câu 10(0,5 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (MĐ 4)
Người ta làm một bể cá hình lập phương làm bằng kính không có nắp đậy (độ dày của kính không đáng kể) có cạnh là 0,8 m. Thể tích của bể là ..........................m3.
TRƯỜNG TIỂU HỌC ......................

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 2


 NĂM HỌC 2017 - 2018

. PHIẾU KIỂM TRA LỚP 5
Môn: TOÁN (Thời gian làm bài: 40 phút) .
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM
- Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
(M1)Câu 1(0,5 điểm)
a. Số thập phân: 2 đơn vị; 4 phần mười, 6 phần trăm viết là:
A. 0,642 B. 0,246 C. 24,6 D. 2,46
b. Chữ số 5 trong số 162, 57 chỉ:
A.  B. C. 50 D. 5
(M1)Câu 2. (0,5 điểm) Hỗn số 2 được viết dưới dạng phân số là:
A.  B.  C.  D. 
(
 
Gửi ý kiến