Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn trường Giang
Ngày gửi: 11h:10' 05-05-2019
Dung lượng: 137.0 KB
Số lượt tải: 1813
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 7 NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: TOÁN
Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đề.
Đề thi có: 01 trang

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng:
Câu 1: Điểm kiểm tra học kỳ II môn Toán của một lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:
Điểm (x)
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Tần số (n)
1
2
5
5
7
9
4
2
1
N = 36

a) Số trung bình cộng là: (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
A. 6,0 B. 6,1 C. 6,2 D. 6,5
b) Mốt của dấu hiệu là:
A. M0 = 8 B. M0 = 9 C. M0 = 7 D. M0 = 10
Câu 2: Đơn thức nào đồng dạng với đơn thức 
A. -10x2y B. 2xy C. 2xy2 D. xy2
Câu 3: Khi cộng ba đơn thức: 5x3y3 ; -7x3y3 ; 3x3y3 được kết quả là:
A. x9y9 B. – 15x3y3 C. – x3y3 D. x3y3
Câu 4: Để đa thức 2x2 – ax + 0,5 có nghiệm x = –2 thì giá trị của a là : A. – 4,25 B. – 4,75 C. 4,25 D. 4,5 Câu 5: Tam giác ABC là tam giác gì nếu: AB = 4,5cm; BC = 7,5cm; AC = 6cm.
A. Tam giác đều B. Tam giác cân C. Tam giác nhọn D. Tam giác vuông
Câu 6: Cho ∆ABC có AB = 5cm, BC = 7cm, AC = 4cm. Khẳng định nào đúng: A. B.  C. D. 
Câu 7: Cho ∆ABC có trung tuyến AE, trọng tâm G. Hãy chọn khẳng định sai: A. AG = AE B. AE = 3GE C. GE = AE D. GA = GE
II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm)
a) Thu gọn đơn thức: 
b) Cho biểu thức: A = –5x2 – 6xy + 3y2 – (4x2 – 6xy + y2)
Thu gọn và tính giá trị của biểu thức A tại x =  và y = 
Bài 2: (1,5 điểm) Cho hai đa thức P(x) = 5x4 + 3x – 2x3 – 6 + 7x2; Q(x) = –3x + 12x2 + 9 – 4x4
a) Tính P(x) + Q(x)
b) Tính P(x) – Q(x)
Bài 3: (1,5 điểm)
a) Tìm nghiệm của đa thức: M(x) = –2x + 7
b) Chứng tỏ x = –2 là nghiệm của đa thức N(x) = x2 + 3x + 2
Bài 4: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 4cm, BC = 5cm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB.
a) Tính độ dài AB và BD.
b) Chứng minh rằng ∆CBD là tam giác cân.
c) Gọi M là trung điểm của CD, đường thẳng qua D và song song với BC cắt đường thẳng BM tại E. Chứng minh rằng BC = DE và BC + BD > BE
d) Gọi G là giao điểm của AE và DM. Chứng minh rằng BC = 6GM
Bài 5: (0,5 điểm)
Chứng minh đa thức A(x) = x2 + x + 2 không có nghiệm.
.....Hết......
Họ và tên học sinh:........................................................................
(Cán bộ coi kiểm tra không cần giải thích gì thêm!)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 7 NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: TOÁN
Đáp án có: 02 trang
I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Mỗi câu đúng, đủ được 0,25 điểm (không đủ không cho điểm)
Câu
1a
1b
2
3
4
5
6
7

Đáp án
B
C
A
D
A
D

 
Gửi ý kiến