Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Mai Thúy
Ngày gửi: 20h:53' 11-05-2019
Dung lượng: 156.5 KB
Số lượt tải: 735
Số lượt thích: 1 người (Đỗ Mai Thúy)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Toán lớp 8

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dung
Cộng
Cấp độ Thấp
Cấp độ CaoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. Phương trình bậc nhất một ẩn, PT tích, PT chứa ẩn ở mẫu
Nhận biết được tổng của 2 phân thức
Giải phương trình bậc nhất một ẩn, PT tích
Nắm được các bước giải bài toán bằng cách lập PT. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

Giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn.


Số câu hỏi :
Số điểm :
Tỉ lệ % :
1
0,5
5%


2
1,0
10%

2
2,5
25%

1
1,0
10%
6
5,0
50%

2.Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Nhận bất PT tương đương
Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Số câu hỏi :
Số điểm :
Tỉ lệ % :
1
0,5
5%


1
0,5
5%
2
1,0
10%

3. Tam giác đông dạng
Nhận biết đỉnh tương ứng của hai tam giác đồng dạng
Nắm vững các trường hợp đồng dạng của tam giác.
Nắm vững, và vận dụng tốt các trường hợp đồng dạng của tam giác.Số câu hỏi :
Số điểm :
Tỉ lệ % :
1
0,5
5%


1
2,0
20%

1
1,0
10%


1
3,5
35%

4. Hình hộp chữ nhật
 Nắm vững công thức tính thể tích, dt của hình hộp chữ nhật.

Số câu hỏi : 3
Số điểm : 3
Tỉ lệ % : 30%
1
0,5
5%1
0,5
5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2,0
20%
2
3,5
35%
3
3,5
35%
1
1,0
10%
10
10
100%TRƯỜNG THCS ….
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Toán 8
Thời gian làm bài: 90 phút
Đề thi này gồm 01 trang


I. Phần trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm ):
Em hãy chọn chỉ một chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước lại câu trả lời đúng
Câu 1. Kết quả của phép tính  bằng
A.  B. C.  D. 
Câu 2. Hình lập phương có thể tích là 216 cm3, thì diện tích xung quanh của nó là
A.216 B.36 C. 144 D. 72
Câu 3. Cho a ≤ b ta có
A.5 – 2019a ≤ 5 – 2019b B.5 – 2019a < 5 – 2019b
C.5 – 2019a > 5 – 2019b D.5 – 2019a ≥ 5 – 2019b
Câu 4. Nếu EFK ~ MNP có  và  thì
A.  B. 
C.  D. 

II. Phần tự luận (8,0 điểm)
Câu 5. (2,5điểm)
1. Giải các phương trình sau:
a) 2x - 6 = 2 b) (x + 3)(x- 4) = 0 c) 
2. Giải bất phương trình sau:
Câu 6.( 1,5 điểm)
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25 km/h . Lúc về người đó đi với vận tốc 30 km/h , nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB ?
Câu 7.( 3,0 điểm ) 
Cho tam giác ABC có AH là đường cao ( ). Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh rằng :
a) ABH ~ AHD
b) 
c) Gọi M là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng DBM ~ ECM.
Câu 8.( 1,0 điểm )
Cho ba số x, y, z thỏa mãn điều kiện:
4x2 + 2y2 + 2z2 – 4xy – 4xz
 
Gửi ý kiến