Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Hưng Tuấn
Ngày gửi: 07h:05' 19-05-2019
Dung lượng: 503.0 KB
Số lượt tải: 234
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ SỐ 12
Phần 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất .(3 đ)

Một tuần lễ em đi học mấy ngày ?
7 ngày b.6 ngày c. 5 ngày d.4 ngày

65 gồm:
60 chục và 5 đơn vị c. 5 chục và 6 đơn vị
6 chục và 5 đơn vị d. 6 và 5
55 đọc là :
A. năm mươi năm B. năm mươi lăm C. năm năm D. năm lăm

Hình bên gồm :
4 hình tam giác
5 hình tam giác
6 hình tam giác
7 hình tam giác

5) Nối đồng hồ với số giờ đúng:

Phần 2: (7 đ)

Tính (1 đ)
56 97 4 68
43 25 31 4
…….. …….. …….. ……..
Viết số thích hợp vào ô trống (1 đ):

71 34

94

3) Điền dấu < , >, = vào chỗ chấm (2 đ) :

27cm – 21cm……..8cm c. 34cm + 52cm …….52cm + 34cm
41cm + 8cm ……..45cm d. 13cm + 43cm …….42cm + 13cm

4) Viết số (1 đ)
Số liền trước
Số đã biết
Số liền sau


804999615) Lớp 1A có 36 bạn trong đó có 10 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu bạn nam ? (2 đ)
Bài giải
…………………………………………………….
……………………………………………………
……………………………………………………
ĐỀ SỐ 12

Phần 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất .(3 đ)

Một tuần lễ em nghỉ học mấy ngày ?
a. 4 ngày b.3 ngày c. 2 ngày d.1 ngày
75 gồm:
70 chục và 5 đơn vị c. 7 và 5
5 chục và 7 đơn vị d. 7 chục và 5 đơn vị
25 đọc là :
hai mươi năm c. hai mươi lăm
hai năm d. hai lăm

Hình bên gồm :
4 hình tam giác
5 hình tam giác
6 hình tam giác
7 hình tam giác
10 tam giác

5) Nối đồng hồ với số giờ đúng:Phần 2: (7 đ)

Tính (1 đ)
46 87 7 69
43 35 32 5
…….. …….. …….. ……..
Viết số thích hợp vào ô trống (1 đ):

63 56

84

3) Điền dấu < , >, = vào chỗ chấm (2 đ) :

47cm – 21cm……..18cm c. 35cm + 50cm …….50cm + 35cm
41cm + 8cm ……..42cm d. 17cm + 41cm …….40cm + 17cm

4) Viết số (1 đ)
Số liền trước
Số đã biết
Số liền sau


905999515) Lớp 1A có 34 bạn trong đó có 10 bạn nam. Hỏi có bao nhiêu bạn nữ ? (2 đ)
Bài giải
…………………………………………………….
……………………………………………………
……………………………………………………
ĐỀ SỐ 13

Bài 1: a) Khoanh vào số lớn nhất:
72 96 85 47
b) Khoanh tròn vào số bé nhất:
50 61 48 58
Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả trả lời đúng.
a) Số liền trước của số 70 là:
A. 71 B. 69 C. 60 D. 80
b) Số liền sau của số 99 là:
A. 98 B. 90 C. 89 D. 100
Bài 3: Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống:
a) 77 – 7 – 0 = 77 c) 65 – 33 < 33
b) 90 + 5 > 94 d) 63 = 36
Bài 4: Đặt tính rồi tính:
52 + 37 26 + 63 76 + 20 68 - 31 75 – 45 87 - 50
…….... …….... …….... …….... …….... ……....
No_avatarf
 
Gửi ý kiến