Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyển Hoang Nam
Ngày gửi: 19h:09' 04-08-2019
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 173
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÂN YÊN

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2018-2019
MÔN THI: HÓA HỌC – LỚP 9
Thời gian làm bài: phút; không kể giao đề


Họ, tên thí sinh: …………………………………..
Số báo danh:.........
Mã đề thi 901


(Biết: H:1; C:12; N:14; O:16; Na:23; Al:27; Ca:40; Br:80)
Câu 1: Thể tích rượu etylic 100 cần dùng để lên men thu được 500 ml dung dịch axit axetic 0,1M. Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml.
A. 28,75 ml B. 2,875 ml C. 18,4 ml D. 1,84 ml
Câu 2: Công thức cấu tạo thu gọn của etyl axetat là:
A. C2H5OH B. CH3COOH C. CH3COOCH3 D. CH3COOC2H5
Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng sau: Etilen → X → Y→ Etyl axetat. Chất X, Y lần lượt là:
A. C2H5OH, CH3COOH B. C4H10, CH3COOH
C. C2H5OH, CH3COONa D. C2H2, CH3CHO
Câu 4: Một hỗn hợp khí gồm C2H4 và CO2. Để thu khí C2H4 tinh khiết ta dùng chất nào sau đây:
A. Dung dịch CuSO4 B. Dung dịch HCl dư
C. Dung dịch Ca(OH)2 dư D. Dung dịch Br2 dư
Câu 5: Chất nào sau đây được dùng để dập tắt đám cháy:
A. O2 B. CO C. CO2 D. C2H4
Câu 6: Cho 3 gam axit axetic tác dụng hết với Na thu được m gam natri axetat. Giá trị của m là:
A. 4,4 gam B. 8,2 gam C. 8,8 gam D. 4.1 gam
Câu 7: Trong một chu kỳ theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân:
A. Số electron lớp ngoài cùng giảm dần từ 1 đến 8
B. Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, tính phi kim tăng dần
C. Số lớp electron của nguyên tử tăng dần từ 1 đến 8
D. Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, tính phi kim giảm dần
Câu 8: Cho 18,4 gam C2H5OH tác dụng với 500 ml dung dịch CH3COOH 1M thu được 22 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất phản ứng este là:
A. 80% B. 75% C. 62,5% D. 50%
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm: C2H4, C6H6, C2H6. Sau phản ứng thu được 22,4 lít khí CO2 ở đktc và 10,8 gam H2O. Giá trị của a là:
A. 12,6 gam B. 7,3 gam C. 6,6 gam D. 13,2 gam
Câu 10: Cho các chất sau: CaO, FeO, HCl, H2O, NaOH. Dãy chất tác dụng với CO2 là:
A. CaO, H2O, NaOH B. HCl, H2O, NaOH C. CaO, FeO, HCl D. FeO, HCl, H2O
Câu 11: Một can rượu có dung tích là 5 lít chứa 2 lít rượu etylic 320. Thể tích rượu etylic nguyên chất có trong can là:
A. 1600 ml B. 640 ml C. 960 ml D. Giá trị khác
Câu 12: Cho các chất sau: C2H4, C2H5OH, C6H6, C2H6, C2H2. Số chất có thể tham gia phản ứng làm mất màu dung dịch Br2 là:
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 13: Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào sau đây: Fe2O3, C2H6, C2H5OH, C6H6, K2CO3, Cu, Cu(OH)2.
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 5,75 gam hợp chất hữu cơ A thu được 5,6 lít khí CO2 ở đktc và 6,75 gam H2O. Biết tỉ khối hơi của A so với khí metan là 2,875. Công thức phân tử của A là:
A. C2H8N B. CH2O2 C. C2H6O D. C4H10
Câu 15: Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp CH4 và C2H4 đi qua nước brom dư thấy có 32 gam brom tham gia phản ứng. Thành phần phần trăm thể tích mỗi chất đã dùng lần lượt là:
A. 40%; 60% B. 60%; 40% C. 80%; 20% D. 20%; 80%
Câu 16: Cho 300 ml dung dịch NaOH 1M vào 150 ml dung dịch AlCl3 1M
 
Gửi ý kiến