Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bảo Bảo
Ngày gửi: 15h:01' 16-02-2020
Dung lượng: 95.3 KB
Số lượt tải: 626
Số lượt thích: 0 người

MA TRẬN KIỂM TRA BÀI SỐ 3
HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN:TIẾNG ANH LỚP 7


AIMS:
Knowledge:Ss get the basic knowledge : grammar and vocabulary from unit 9 to unit 11.
Teacher gets information to estimate Ss’ result.
Skill: SS know how to do the test effectively.
Attitude:Ss are serious and faithful manners in the examination.
MATRIXMULTIPLE CHOICE
0,25X24=6
Sections
Test items

Question levels

Re
Un
App
Hi-
app


Listening 1
- Listen and choose the T/F
2
2
1Phonetics
- Sounds:/d/ ,/t/,/ð/,/Ө/
2


Lexico-Grammar

- Vocabulary (Grade 7)

2

-Use the correct verb form
- Wh - question words
- Comparative adj
-adj and adv
- Preposition
-Conective words.
4
2
1Reading 1
- Reading and choose the best answer.
2
2
1


WRITTEN FORM
0.25 X 8= 2
0,5X4=2
Reading 2
- Answer the questions
1
2
1
Listening 2
- Listen and answer
1
2
1Writing 1
- Rewrite the sentence with sugguestion in the brackets.

2
2
3

TOTAL/ MARK
36/10 marks


12

14

7

3

PERCENTAGE


30%
40%
20%
10%
KIỂM TRA BÀI SỐ 3
HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2017 – 2018


Họ và tên: ......................................…….
Lớp: ...... Ngày kiểm tra: .../...../2018
Môn kiểm tra: TIẾNG ANH-LỚP 7
Thời gian làm bài: 45phút (Không kể thời gian giao đề)
Mã phách:
Số tờ:

 MÃ ĐỀ 1A

Điểm
Giám khảo
Nhận xét của giám khảo
Số tờ
Mã PháchHọ và tên: ...............................
….……………………………………………………………………………………A. NGHE: :(2,25 điểm)
I. Hãy nghe và viết T cho câu đúng, F cho câu sai.
Dr Lai is a doctor. 
She looks after all the students’ teeth. 
She is a kind women. 
She gives children advice. 
Her uniform is clean
II. Hãy nghe lại và trả lời các câu hỏi sau:
What does Dr Lai do?
..........................................................................................
Where does she work?
...........................................................................................
Is Lai’s office clean?
...........................................................................................
Are many students scared when they come to see Dr Lai?
..........................................................................................
B. NGỮ ÂM : (0.5 điểm)
Hãy tìm từ có cách phát âm khác với các từ còn lại bằng cách khoanh tròn vào chữ cái (a, b, c, d):
1. a. that b. thank c.think d. three
2. a. liked b. received c. hoped d. stopped
C. CẤU TRÚC – TỪ VỰNG : (2,25 điểm)
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu tiên (a, b, c, d):
1. After the holiday, they returned to Hanoi ………………bus.
a. by b. with c. on d. in
2. Why didn’t you go to school yesterday, Lan ?- ……………..I had a bad cold.
a. Because b. But c. However d. So
3. Now, Hoa is 40 kilos, by last year she …………………………..35 kilos.
a. were b. are c. was d. is
4.She ………………..me of at the railway station yesterday.
a. sees b. saw c. seeing d. seen
5. I have a toothache so I’m going to the ……………………….
a. nurse b. doctor c. dentist d. teacher
6. …………….is it? – 25000 dong.
a. How much b. How old c. How far d. What
7. Remember …………………………….....................the letters for me.
a. post b. posted c. posting
 
Gửi ý kiến