Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: To Thi Thuy
Ngày gửi: 11h:10' 18-05-2020
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 1691
Số lượt thích: 2 người (Thuy Duong, Nguyễn Thị Nguyệt)
Week: 25 Date of planning.16 / 02 / 2017
Period : 71 Date of teaching. 21 / 02 / 2017

KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 HKII ( 2016 -2017)
Môn:TiếngAnhLớp : 7(TCT: 71)
I.OBJECTIVES:
_Language function:
+To enable the students to use previous knowledge to do the test and through the test the teacher can evaluate the students’ ability.
_Educational aim:
+To educate the students to be aware the importance of learning English and use it in communication.
1. Language:
a. Vocabulary:Revision from unit 9 to unit 11
b. Structures: Revision from unit 9 to unit 11
2. Skills: Integrated skills
II.TEACHER AND STUDENTS’ PREPARATION:
1. Method: Communicative approach
2. Teaching aids: Papers
III. PROCEDURES IN CLASS:

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN TIẾNG ANH 7 (TCT71 )


Tên Chủ đề
(Unit 9,10,11)
Nhậnbiết
(30%)
Thônghiểu
(20%)
Vận dụng
(50%)
Tổng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
 TNKQ
TL


A. Phonetics
- Sound
- Stress
4câu x
0,25
= 1đ

4câu

= 10%


B.Vocabulary& Grammar
Choose the correct answer

3câu x 0,25

= 0.75đ

Choose the correct answer

5câu x 0,25

=1.25đ8câu

=20%

C. Reading
T/F


2câu x
0,5
= 1đ


Read and answer the questions
1câu x
0,5
=0. 5 đ

Read and answer the questions
3câu x
0,5
=1.5 đ6 câu

= 30%

D. Writing

Answer about you (1câu)
1 câu x 0,25đ
=0.25đ

Order the words given to make a complete sentence (1câu)


1 câu x
0,25đ
=0.25đ

Write the negative (1câu)

Make questions for the underlined words (1câu)

Write the correct form/tense of the verbs (1câu= 1p)

3câu
= 1.5đ
5câu

= 20%

E. Listening
Listen and choose the best answer
4câu x 0,25đ
= 1đListen and number

4câu x
0,25đ
= 1đ
8câu

= 20%


Số câu
Số điểm
Tỷ lệ

9 câu
2.75 điểm=
27.5%

1 câu
0.25điểm=
2.5%

5 câu 1.25điểm=
12.5%

2 câu
0.75điểm=
7.5%

8 câu
2 điểm= 20%

6 câu
3điểm= 30%

31 câu
10đ
100%
LiênSơn, ngày 18 tháng 2 năm 2017

CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TỔ DUYỆT NGƯỜI RA ĐỀ

TôThịThủy TôThịThủy
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 HKII ( 2016 -2017)
TỔ: VĂN –NGOẠI NGỮ Môn:TiếngAnhLớp : 7(TCT: 71)
Thờigianlàmbài : 45 phút

Marks:………………… Name:……………………………………………..Class: 7…..
A. PHONETICS( 1p)
I. Chọntừcóphầngạchchânphátâmkhác so vớicáctừcònlại: (0.5p)
1. A. visited B. rented C. talked D. chatted
2. A. played B. stopped C. walked D. helped
II. Chọn1 từ có dấu trọngâmkhácvớinhữngtừcònlại: (0.5p)
1.A. return B. useful C. cushion D. symptom
2. A. cavity B. medical C. souvenir D. surgery
B. VOCABULARY & GRAMMAR( 2đ)
I. Chọnđápánđúngnhất:
1. Liz ___________________ NhaTrang last week.
A. visit B. visited C. visiting D. will buy
2. What is the __________________ with you
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓