Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Kiều Trang
Ngày gửi: 07h:55' 11-06-2020
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 1347
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Anh Thư)

HỌTÊNHS:……………………………
LỚP : 2…..
TRƯỜNG TH PHONG PHÚ B
ĐIỂMTRƯỜNG:…………………

Giám thị 1
Giám thị 2
SỐ MẬT MÃ

KT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
MÔN :TOÁN2
NGÀY THI : ……………….
NĂM HỌC : 2019 – 2020
ĐIỂM
G. khảo 1
G.khảo 2
SỐ MẬT MÃ


Bài 1:Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng nhất bài tập sau:
Số liền sau của 789 là :
A. 768B. 778C. 790D. 780
Bài 2:Kết quả của phép tính 4 x 9 là:
A. 18B. 27C. 36D. 45
Bài 3:Kết quả của phép tính 28 : 4là:
A. 4B. 5C. 6D. 7
Bài 4: Viết ( theo mẫu )
Mẫu: 550 = 500 + 50
450= .................................. 543 = ..................................
989 =................ ................. 834 = ..................................
TL: 450 = 400 + 50 543 = 500 + 40 + 3
989 = 900 + 80 + 9 834 = 800 + 30 + 4
Bài 5: Đặt tính rồi tính ?
568+ 234808 - 56 4 x 6 5 x 9
............... ............... .............. ...............
................ ................ .............. ...............
................ ................ .............. ...............

TL:
568 808 4 5
+234 - 56 x6 x 9
802 752 2445

Bài 6:Viết các số sau : 367, 157, 989, 345, 576
Theo thứ tự từ lớn đến bé:. .................................................
Theo thứ tự từ bé đến lớn: ....................................................
TL: a. 157, 345, 367, 576, 989
989, 576, 367, 345, 157
Bài 7: Tìm x ?
a. X x5 = 25 b. x : 4 = 9
x =............... x =...............
x =............... x = ...............
TL:
X x 5 = 25 x : 4 = 9
X = 25 : 5 x = 9 x 4
X = 5 x = 36
Bài 8: Tính ?
a. 2km =…........m b. 15m + 9 m = ........
Tl: a. 2km = 2000 m
b.15m + 9m = 24m
Bài 9: Tính chu vi hình chữ nhật ABCD

A 40cm B

21cm 21cm
1
C 40cm D

TL:
Bài giải
Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
40 + 21+40+21 = 122 ( cm)
Đáp số: 122cm

Bài 10Trong phòng họp có 45 cái ghế, chia đều thành 5 dãy. Hỏi mỗi dãy có bao nhiêu cái ghế?
Bài giải:
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
TL:
Bài giải
Mỗi dãy có số cái ghế là:
45 : 5 = 9 (cái ghế)
Đáp số: 9 cái ghế


ĐÁP ÁN
Bài 1: Số liền trước của 46 là :C. 45 ( 1 điểm )
Bài 2:Kết quả của phép tính 14 – 9 là:A. 5( 1 điểm )
Bài 3: Kết quả của phép tính 27 + 8là:B. 35( 1 điểm )
Bài 4: Viết ( theo mẫu )( 1 điểm )
Mẫu: 69 = 60 + 9
56= 50 + 6 25 = 20 + 5
86 =80 + 6 96 = 90 + 6
Bài 5: Đặt tính rồi tính ? ( 1 điểm )
56 + 23 57 + 21 72 – 16 100 - 25
56 57 72 100
+ + - -
23 21 16 25
....... ....... ....... .......
79 78 56 75
Bài 6:Viết các số sau : 87, 78, 100, 93( 1 điểm )
Theo thứ tự từ lớn đến bé: 100, 93, 87, 78
Theo thứ tự từ bé đến lớn: 78, 87, 93, 100
Bài 7: Tìm x:( 1 điểm )
a. x – 15 = 28 b. x + 46 = 74
x = 28 + 15 x = 74 - 46
x = 43x = 28
Bài 8: Tính ? ( 1 điểm )M3
a. 1dm = 10 cm b. 13kg + 28kg = 41kg
Bài 9: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 1dm ( 1 điểm )
Bài 10: Thùng bé chứa 25Lnước mắm, thùng to chứa nhiều hơn thùng bé 10L nước
 
Gửi ý kiến