Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: NGuyễn Thị HẠnh
Ngày gửi: 21h:35' 11-06-2020
Dung lượng: 81.5 KB
Số lượt tải: 1612
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Kiều Diễm)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – ANH 10 – CHƯƠNG TRÌNH MỚI
Năm học: 2019 – 2020

A. Kiến thức cần đánh giá (Unit 6 ( Unit 10)

I. Phát âm và trọng âm:
- Luyện cách phát âm và nhấn trọng âm của nhóm từ vựng từ Unit 6 ( Unit 10

II. Từ vựng: Từ Unit 6 ( Unit 10
- Luyện các chủ đề từ vựng : Gender Equality, Cultural Diversity, New ways to learn, Preserving the environment, Ecotourism

III. Grammar + Language Function:
+ Passive voice (Câu bị động)
+ Articles (Mạo từ) +
+ Relative clauses with WHO, WHOM, THAT, WHICH, WHOSE (mệnh đề quan hệ)
+ Comparative and superlative adjectives (so sánh hơn và nhất)
+ Reported speech (câu trần thuật, lời nói gián tiếp)
+ Conditional sentences type 1, 2 (Câu điều kiện loại 1, 2)

IV. Reading: - Liên quan đến các chủ đề từ Unit 6 ( Unit 10
- Luyện kỹ năng đọc tìm ý.
- Luyện kỹ năng đọc điền khuyết.

V. Writing:
-> Dựa trên những phần kiến thức ngữ pháp trên, bài tập phần kỹ năng viết có dạng:
- Luyện kỹ năng kết hợp câu.
- Luyện kỹ năng viết lại câu giữ nguyên nghĩa.

Học sinh tập hợp những kiến thức ngữ pháp và chủ đề từ vựng làm thành đề cương để ôn tập cho tốt
B. CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ ĐỀ THI MINH HỌA
(ĐỀ THI 100% TRẮC NGHIỆM)
I. CẤU TRÚC ĐỀ THI:
1. Phát âm: 2 câu, mỗi câu 0.25 điểm
Tìm từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại

2. Trọng âm: 2 câu, mỗi câu 0.25 điểm
Tìm từ mà có phần trọng âm chính nhấn vào vị trí khác các từ còn lại

3. Ngữ pháp – từ vựng: 20 câu, mỗi câu 0.25 điểm
Trong đó:
- Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu: 13 câu
- Chọn từ đồng nghĩa (Closest meaning) : 2 câu
- Chọn từ trái nghĩa (opposite meaning): 2 câu
- Tìm lỗi sai : 3 câu

4. Kỹ năng giao tiếp: 2 câu, mỗi câu 0.25 điểm
Tìm câu trả lời phù hợp với tình huống đưa ra trong kỹ năng giao tiếp

5. Đọc hiểu: 10 câu , mỗi câu 0.25 điểm
- Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi. (5 câu)
- Đọc đoạn văn và chọn phương án đúng nhất để điền vào chỗ trống trong đoạn văn. ( câu)

6. Viết: 4 câu, mỗi câu 0.25 điểm
- Chọn phương án đúng nhất để kết hợp hai câu trên: 2 câu
- Chọn phương án có cùng nghĩa với câu đã cho: 2 câu

-> TỔNG SỐ: 40 CÂU = 10 ĐIỂM

II. ĐÊ THI MINH HỌA


SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ

ĐỀ THI MINH HỌA
( Đề thi gồm có 3 trang)

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
MÔN TIẾNG ANH – KHỐI 10 (CT MỚI)
THỜI GIAN: 45 phút


Hải Dương, Ngày 02 tháng 06 năm 2020

Họ và tên: ………………………………………… Lớp ……………………………….
Số báo danh: …………………………………….. Phòng thi ………………………………

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (0.5p)
1.A. mobile
B. device
C. lifestyle
D. ritual

2.A. software
B. aware
C. cigarette
D. careful


Choose the word which has a different stress pattern from that of the others: (0.5p)
3.A. concentrate
B. condition
C. confession
D. conclusion

4.A. diploma
B. division
C. digital
D. disable


Choose a suitable word/ phrase to fill in each of the sentences. (3ps)
5. A tablet is perfect for people _________ work is to draw and write.
A. who B. Ø C. which D. whose
6. She said she her friend for ages.
A. didn`t B. hadn`t seen C. hasn`t seen D. doesn`t see
7. After ....................... lunch, we went for a walk by ..................... sea
A. the / the
B. ( / (
C. ( / the

 
Gửi ý kiến