Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Minh Thu
Ngày gửi: 21h:13' 13-06-2020
Dung lượng: 35.2 KB
Số lượt tải: 268
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 1 (2016 - 2017) SGD NAM ĐỊNH
Bài 1 (2 điểm).
1/ Ước số chung lớn nhất của 18 và 30 là A. 6 B. 18 C. 12 D. 30
2/ Kết quả đúng của phép tính 3 – (2 - 3) là A. 4 B. -4 C. -2 D. 2
3/ Kết quả đúng của phép tính (-6) : −3
2 là A. -9 B. -4 C. 4 D. 9
4/ Nếu (-12)x = -96 thì giá trị của x bằng
x = -6 B. x = 8 C. x = 6 D. x = -8
5/ Tìm x biết
𝑥−4= −2
x = 1; x = -3. B. x = 6; x = -6. C. x = 2; x = -2. D. x = 8; x = -8
6/ Gọi Ot và Ot’ là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O. Biết
𝑥𝑂𝑡=
30
0;
𝑦𝑂𝑡=
60
0. Khi đó số đo góc yOt bằng
300 B. 900 C. 1500 D. 600
7/ Cho tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz và
𝑥𝑂𝑧
70
0;
𝑥𝑂𝑦
40
0. Số đo của góc yOz là
1100 B. 500 C. 200 D. 300
8/ Cho đường tròn tâm O bán kính 4cm, dây AB đi qua O có độ dài là
2cm B. 4cm C. 16cm D. 8cm
Bài 2 (3 điểm). Tính
𝐴
1
2−2
5
𝐵
2
7
6
7:3−3
2
3
𝐶=1,2
25
12
1
2
1
3−5
6

Bài 3 (2 điểm). Tìm x, biết: 𝑎
5
3
2
3.𝑥=1 𝑏)
4
5
5
7:𝑥
1
6

Bài 4 (2 điểm). Vẽ hai góc kề bù
𝑥𝑂𝑦 𝑣à
𝑦𝑂𝑧 sao cho số đo
𝑥𝑂𝑦 bằng 1400 . Gọi tia Ot là tia phân giác của
𝑥𝑂𝑦, vẽ tia Om nằm giữa hai tia Oy và Oz sao cho
𝑡𝑂𝑚
90
0

a/ Tính
𝑦𝑂𝑚

b/ Tia Om có phải là tia phân giác của
𝑦𝑂𝑧 không? Tại sao?
Bài 5 (1 điểm). Rút gọn biểu thức sau
𝑇
1
2+1
1
3+1
1
4+1
1
98+1
1
99+1
ĐỀ 2 (2017 - 2018) SGD NAM ĐỊNH
Bài 1 (2 điểm). Trắc nghiệm: Hãy chọn phương án đúng
1/ Tổng của hai phân 𝑠ố −7
6
15
6 là 𝐴. −4
3
𝐵.
4
3
𝐶.
11
3
𝐷. −11
3

2/ Phân số nào sau đây bằng phân số
2
7 ? 𝐴.
7
2
𝐵.
25
75
𝐶.
4
14
𝐷.
4
49

3/ Số nghịch đảo của −6
11 là 𝐴.
11−6
𝐵.
6
11
𝐶. −6−11
𝐷. −11−6

4/ Tập hợp tất cả các số nguyên x thỏa mãn – 3 < x < 2 là
𝐴. −1;1;2
𝐵. −2;0;2
𝐶. −1;0;1
𝐷. −2; −1;0;1

5/ Kết quả so sánh hai phân số
2
3 𝑣à
3
4 là
𝐴.
2
3
3
4
𝐵.
2
3
3
4
𝐶.
2
3
3
4
𝐷.
2
3
3
4

6/ Hai góc bù nhau thì có tổng số đo là
900 B. 1800 C. lớn hơn 900 D. nhỏ hơn 1800
7/ Cho
𝐴𝐸𝐵 𝑣à
𝐶𝐹𝐷 là hai góc phụ nhau. Biết
𝐴𝐸𝐵 = 500. Số đo góc CFD là
900 B. 1300 C. 1800 D. 400
8/ Tia Ot là
 
Gửi ý kiến