Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Kiên
Ngày gửi: 15h:06' 03-03-2021
Dung lượng: 32.3 KB
Số lượt tải: 443
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học Cửa Tùng
Lớp : 31
Họ và tên: ……………………….……………………………….
KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Toán. Thời gian : 40 phút
Ngày kiểm tra: … / … / 2021

Điểm


Lời phê của thầy (cô) giáo


Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng.
Câu 1(1đ): Số liền sau của số 54829 là:
A. 54828 B. 54839 C. 54830 D. 54918
Câu 2(1đ): Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:
A. 6cm2 B. 9cm2 C. 10cm2 D. 12cm2
Câu 3(1đ):
a)(0.5đ) Kết quả của phép chia 6482:2 là:
A.1234 B. 3241 C. 4213 D.4321
b) (0.5đ) Kết quả của phép nhân 2157 x 3 là:
A. 6741 B. 6471 C. 6473 D. 7641
Câu 4(1đ): Lan có 5000 đồng, Mai có số tiền gấp 3 lần số tiền của Lan. Vậy số tiền của Mai có là:
A. 8000 B. 15000 C.1500 D. 18000
Câu 5(1đ) : Điền vào chỗ chấm
a) (0.5đ) Hình bên có: ……..góc vuông
b) (0.5đ) Hình bên có: ……..góc không vuông

Câu 6(1đ): Sắp xếp các số liệu sau : 33kg; 37kg; 48kg; 39kg
a)(0.5đ) Theo thứ tự tăng dần: ………………………………………………….
b) (0.5đ) Theo thứ tự giảm dần:………………………………………………….
Câu 7. (1đ) Tìm Y: Y x 4 = 32 x 8
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Câu 8(1đ): Tính giá trị của biểu thức:
a) (2976 + 3724 ) : 5 =
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
b). 9789 – 2153 x 4 =
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Câu 9(1đ) Có 45 cái ghế xếp thành 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu cái ghế?
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Câu 10(1đ) Cho chu vi hình chữ nhật bằng 40cm, tính diện tích hình chữ nhật đó biết chiều dài bằng 16cm?
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Mạch kiến thức
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TổngTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Sô tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên
Số câu
Câu 1

Câu 3


Câu 8


3


Số điểm
1

1


1
Giải toán về gấp một số lên nhiều lần, giảm một số đi nhiều lần
Số câu


Câu 4


Câu 7


2


Số điểm


1


1
Đại lượng và đo đại lượng
Số câu


Câu 6

1


Số điểm


1Yếu tố hình học: Góc vuông và góc không vuông
Số câu


Câu 2,5

2


Số điểm


2Giải toán có lời văn
Số câu

Câu 9

Câu 10
2


Số điểm

1

1


Tổng
Số câu
1

5


3

1
10


Số điểm
1

5


3

1MA TRẬN


Biểu điểm
Câu 1(1đ): Số liền sau của số 54829 là: C. 54830
Câu 2(1đ): Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là: D. 9 cm2
Câu 3(1đ):
a)(0.5đ) Kết quả của phép chia 6482:2 là: B. 3241
b) (0.5đ) Kết quả của phép nhân 2157 x 3 là: B. 6471
Câu 4(1đ): Lan có 5000 đồng, Mai có số tiền gấp 3 lần số tiền của Lan. Vậy số tiền của Mai có là: B. 15000
Câu 5(1đ) : Điền vào chỗ chấm
a) (0.5đ) Hình bên có: 4 góc vuông
b) (0.5đ) Hình bên có: 4 góc không vuông
Câu 6(1đ): Sắp
 
Gửi ý kiến