Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hai phi
Ngày gửi: 20h:50' 03-03-2021
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 477
Số lượt thích: 0 người
KHUNG ĐẶC TẢ BỘ GIÁO DỤC 2020-2021
ĐỀ GIỮA KÌ 2 TOÁN 10
PHẦN TỰ LUẬN.
Bài 1.Giảibấtphươngtrìnhsau:
a.
4𝑥−6
3−𝑥+𝑥≤0. b.
𝑥
2−4𝑥<𝑥−1.
Bài 2.Tìm m đểbấtphươngtrình
𝑚
2−1
𝑥
2−2
𝑚−1
𝑥−2=0 có nghiệm.
Bài 3.Trong Oxy cho tam giác ABC cóA(-2;0), B(1;5), C(-3;1) vàđườngthẳng (𝑑):𝑥+3𝑦−13=0.
a. Tìmtọađộtrựctâm H của tam giác ABC.
b. Viếtphươngtrìnhđườngthẳng (∆) đi qua A vàtạovớiđườngthẳng(𝑑) mộtgóc
45
0.
Câu 4.2 VịtríAvà B cáchnhau 500m ở bênnàybờsôngtừvịtrí C ở bênkiabờsông. Biết 
𝐶𝐴𝐵
87
0,
𝐶𝐵𝐴
62
0. Hãy tính khoảngcách AC và BC.
PHẦN TRẮC NGHIỆM.
Câu 1.
𝑥
𝑥−5
2
7−𝑥
2𝑥−9?
𝑥
-∞
9/2
5
7
+∞

𝑓(𝑥)
+
|| -
0 +
|| -


A.

𝑥
-∞
9/2
5
7
+∞

𝑓(𝑥)
+
|| -
0 -
|| +


B.

𝑥
-∞
9/2
5
7
+∞

𝑓(𝑥)
-
|| +
0 +
|| -


C.

𝑥
-∞
9/2
5
7
+∞

𝑓(𝑥)
-
|| +
0 -
|| +


D.

Câu 2. Tam
𝑥−𝑥
2+4𝑥−3 nhậngiátrịkhôngâmkhivàchỉkhi:
A. 𝑥∈(−∞;1)∪(3 B. 𝑥−∞;1∪[3
C. 𝑥∈[1;3 D. 𝑥∈(1;3
Câu 3.Bảngxétdấusaucủahàmsốnào?
𝑥
-∞

3

+∞

𝑓(𝑥)

-
0
+
A. 𝑓
𝑥=𝑥+3. B. 𝑓
𝑥=𝑥−3. C. 𝑓
𝑥=−𝑥−3. D. 𝑓
𝑥=−𝑥+3.
Câu 4.Sốnghiệmcủaphươngtrình
𝑥+3=2𝑥 là.
A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.
Câu 5.Tậpxácđịnhcủabấtphươngtrình
𝑥
2+3𝑥−4
1
𝑥
2−9>0.
A.
𝑥≥1 ℎ𝑜ặ𝑐 𝑥≤−4
𝑥≠3. B. 𝑥≥1 ℎ𝑜ặ𝑐 𝑥≤−4.
C.
𝑥≥3
𝑥≤−4. D.
𝑥>1 ℎ𝑜ặ𝑐 𝑥<−4
𝑥≠3.
Câu 6.−3<3𝑥+1 là.
A. (−∞;−4 B. (4 C. (−4 D. (−∞;4
Câu 7.Điềukiệnxácđịnhcủabấtphươngtrình
2𝑥+1
𝑥
2−𝑥 là.
A. 𝑥
1
2 B.
𝑥
1
2
𝑥≠2. C. 𝑥≠2. D.
𝑥
1
2
𝑥≠2.
Câu 8.Cho 0<𝑎<𝑏. Kếtluậnnàosauđâysai?
A.
1
𝑎
1
𝑏. B.
𝑎
2
𝑏
2. C. 𝑎𝑏
𝑏
2. D.
𝑎
𝑏.
Câu 9.Phầnkhôngtôđậmtronghìnhvẽdướiđây(khôngkểcácđườngthẳng) biểudiễntậpnghiệmcủahệbấtphươngtrìnhnàotrongcáchệbấtphươngtrìnhsau?

A.
𝑥−𝑦<0
2𝑥−𝑦>1. B.
𝑥−𝑦<0
2𝑥−𝑦>1.
C
𝑥−𝑦>0
2𝑥−𝑦>1. D.
𝑥−𝑦<0
2𝑥−𝑦>1.
Câu 10.Tậpnghiệmcủabấtphươngtrình
2𝑥+8
1−𝑥>0 có dạng(𝑎;𝑏Khi đó 𝑏−𝑎 bằng.
A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 11.Tìmtấtcảcácgiátrịcủathamsố m đểbấtphươngtrình
𝑥
2−2
𝑚−1
𝑥+𝑚+5≥0,∀𝑥∈ℝ.
A. 𝑚 B. −1≤𝑚≤4. C. 𝑚<−>4.
 
Gửi ý kiến