Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Kim Thúy
Ngày gửi: 22h:05' 27-03-2021
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 493
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I - LỚP 3
NĂM HỌC: 2017 - 2018
MÔN: TOÁN - THỜI GIAN: 40 PHÚT
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:…………………………………..LỚP………………………
Điểm


Bằng chữ
Nhận xét bài làm của học sinh.
………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………….

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1:( 1đ)
Phép nhân 32 x 2 có tích là là:              
A. 64                    B. 46                   C. 62
Câu 2: Tính. ( 2đ)
a/. 370 dam – 35 dam = ……dam.
A. 300 dam                   B. 335 dam                C. 398 dam
b/. 2km 5dam  =   …….. dam                                  
A. 25 dam                  B.250 dam                 C. 205 dam
Câu 3: Giá trị của biểu thức 6 x 8 + 130 là: (1 điểm)
A. 270         B. 178            C. 370
Bài 4. Hình ABCD có số góc vuông là: (1 điểm)
A. 2 A B
B. 3
C. 4 D C
Bài 5. Giá trị của biểu thức: 32 + 28 : 4 là: (1 điểm)
A. 64 B. 54 C. 39
PHẦN II: Tự luận(4 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính: (1điểm)
a/ 493 +  325                 b/ 928  -  356                 c/ 186  x  5         d/ 639  :  3 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
câu 2: Tìm (1 đ)
81 – x = 27 X x 8 = 45 + 27
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Bài toán:(2điểm)
- Lan có quyển truyện dày 72 trang . Lan đã đọc được số trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa để hết quyển truyện?  (2 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN HỌC KÌ I KHỐI 3
Phần I: Phần trắc nhiệm (6 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Phép nhân 32 x 2 có tích là là:              
A. 64
Câu 2: Tính (2 Điểm) Mỗi phép tính đúng được 1 điểm
a. 370 dam – 35 dam = ……dam  (1 điểm)
B. 335                 
b. 2km 5dam  =   …….. dm     (1 điểm)                             
C. 205dam                   
Câu 3: (1 Điểm) Giá trị của biểu thức 6 x 8  + 130 là
B. 178   
Bài 4. Hình ABCD có số góc vuông là: (1 Điểm)
2
Bài 5. Giá trị của biểu thức: 32 + 28 : 4 là: (1 điểm)
C. 39
PHẦN II: Tự luận (4 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính: (1điểm)
Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm
a. 818 b. 572 c. 930 d. 213 
Câu 2: Tìm x (1 điểm)
Mỗi phép tính đúng được 1 điểm
81 – x = 27 X x 8 = 45 + 27
X = 81 – 27 X x 8 = 72
X = 54 X = 72 : 8
X = 9
Câu 4: (2 điểm)
Bài giải
Số trang Lan đã đọc được là:
72 : 3 = 24 (trang)
Số trang còn lại Lan phải đọc là là:
72 – 24 = 48 (trang)
Đáp số :48 trang
- Đúng mỗi câu lời giải được 0,25 đ
- Đúng mỗi phép tính được 0,5 đ
- Đúng đáp số được 0,5 đ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TOÁN LỚP 3
Năm học : 2017 – 2018


Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TổngTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên.
Số câu
1
1


1
1


Số điểm
1đ
1đ


1đ
1đ

Giải toán về gấp một số lên nhiều lần, giảm một số đi nhiều lần.
Số câu
22Số điểm
2đ2đ


Đại lượng và đo đại lượng..
Số câu


1
1
1
1


Số điểm


2đ
1đ
2đ
1đ

Yếu tố hình học: góc vuông và góc không vuông.
Số câu


1

1Số điểm


1đ


 
Gửi ý kiến