Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Mơ
Ngày gửi: 20h:54' 19-04-2021
Dung lượng: 39.1 KB
Số lượt tải: 588
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học Tân Hiệp A
Họ và tên
………………………………

Lớp 3A…
KIỂM TRA CUỐI NĂM
Năm học: 2020 – 2021
Môn: Toán 3
Thời gian làm bài: 40 phút
Chữ ký
giám thị


Điểm
Nhận xét
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
Chữ ký giám khảo


ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm ( 3 điểm )* Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng. ( Từ bài 1 đến bài3) .
Bài 1:(1 điểm)
a) Số liền trước của số 4028 là: b) Số liền sau của số 54829 là:
A. 4026 A. 54830
B. 4027 B. 54828
C. 4028 C. 54829
D. 4029 C. 54831
Bài 2: ( 1 điểm)Quan sát dãy số liệu sau
90 ; 80 ; 70 ; 60; 50 ; 40 ; 30; 20 ; 10.
a) Dãy trên có tất cả là: b) Số thứ tư trong dãy là:
A. 9 số A. 4
B. 18 số B. 0
C. 10 số C. 60
D. 81 số D. 40
Bài 3: (1 điểm) Số để điền vào chỗ chấm:
a) 1614 x 5 = ......... b) 28360 : 4 = ...........
A.8050 A. 709
B. 5050 B. 790
C. 5070 C. 7090
D. 8070 D. 79
II. Tự luận( 7 điểm)
* Làm các bài tập sau:
Bài 4: ( 1 điểm) Tính giá trị của biểu thức:
4210 – 2000 x 2 b) 14000 – 8000 : 2
................................ ...............................
................................ ..............................
Bài 5: Đặt tính rồi tính:
14203 b) 80512 : 6
............................ .............................
............................ .............................
...........................
Bài 6:( 1 điểm) Tìm x:
a) x : 6 = 10302 b) 7 = 63154
...................................... ......................................
...................................... ......................................
Bài 7: ( 1.5 điểm) Điền số thích hợp để điền vào chỗ chấm:
a) 8m 5cm = ...... cm b) 1000 g = ........ Kg
c) Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là thứ mấy?
Bài 8: ( 1.5 điểm)Trong hình vẽ sau có mấy đoạn thẳng? Em hãy ghi tên các đoạn thắng đó.
A E B



C D
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Bài 9: ( 1 điểm) Một vòi nước chảy vào bể trong 3 phút thì được 120 lít nước. Hỏi trong 6 phút vòi nước chảy vào bể đó được bao nhiêu lít nước ?
Tóm tắt: Bài giải:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 3
I/ Trắc nghiệm ( 3 điểm )
Bài
1a
1b
2a
2b
3a
3b

Đáp án

B
A
A
C
D
C

Điểm
0.5
0.5
0.5
0.5
0,5
0.5

II. Tự luận( 7 điểm)
Bài 4: (1 điểm)
a)4210 – 2000 x2 = 4210 – 4000 b) 14000 – 8000 : 2 = 14000 - 4000
= 210 (0.75 điểm) = 10000(0.75 điểm)
Bài 5: (1 điểm)
14203 x 4 = 56812 b) 80512 : 6 = 13418
Bài 6: (1 điểm)
x : 6 = 10302 x x7= 63154
x = 10302 x 6 x = 63154 : 7
x = 61812(0.5 điểm) x = 9022(0.5 điểm)
Bài 7: (1 điểm)
8m5cm = 805cm (0.5điểm)
b)Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là thứ tư (0.5 điểm)
Bài 8(1 điểm).Trong hình vẽ bên có 8 đoạn thẳng( 0.5 đ) Đó là các đoạn thẳng: AE, EB, AB, BD, CD, DE, AC, EC(0.5 đ)
Bài 9. ( 2điểm)
Tóm tắt
Bài giải

3 phút: 120 lít nước
 Số nước chảy trong 1 phút là: ( 0.25đ)

 6 phút: ......? lít nước (0.25 đ)
 120 : 3 = 40 ( lít) ( 0.5 đ)


 Số nước chảy trong 6 phút là: ( 0.25đ)


 40 x 6 = 240 ( lít) ( 0.5đ)


 Đáp số: 240 lít.(0.25 đ)
 
Gửi ý kiến