Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: nguyển thị minh đan
Ngày gửi: 14h:09' 25-04-2021
Dung lượng: 26.8 KB
Số lượt tải: 1014
Số lượt thích: 0 người
TRẮC NGHIỆM( 3 điểm)
Câu 1: Nhóm công thức nào sau đây biểu diễn toàn Oxit
A. CuO, CaCO3, SO3 B. FeO, KCl, P2O5 C. N2O5 , Al2O3 , SiO2 , HNO3 D. CO2, SO2, MgO
Câu 2: Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là
A. KClO3 và KMnO4 . B. KMnO4 và H2O. C. KClO3 và CaCO3 D. KMnO4 và không khí.
Câu 3: Chất khí nào nhẹ nhất trong các chất khí sau:
A. CO2 B. SO2 C. O2 D. H2S
Câu 4: Nguyên liệu dùng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm là:
A. Zn và H2O B. Fe và KCl C. O2 và H2 D. Al và HCl
Câu 5: Khí Hidro được bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không vì Hidro là khí
A. không màu. B. khí nhẹ nhất trong các loại khí.
C. có tác dụng với Oxi trong không khí. D. ít tan trong nước.
Câu 6: Cho a gam sắt tác dụng hết với dung dịch HCl thu được FeCl2 và 4,48 lít khí H2 ở (đktc). Giá trị của a là A. 11,2 B. 5,6 C. 22,4 D. 1,12
Câu 7: Chất nào sau đây có thể tác dụng với oxi để tạo thành oxit bazơ?
A. P B. S C. Fe D. Si
Câu 8: Có các chất sau đây, dãy các chất nào sau đây gồm toàn các chất là oxit axit?
A. SO3, P2O5, Fe2O3, CO2. B. SO3, P2O5, CO2.
C. SO3, P2O5, Fe2O3, SiO2. D. SO3, P2O5, CuO, CO2
Câu 9: Cặp chất nào sau đây có thể dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm?
A. Fe và H2O. B. S và O2. C. KCl và O2 D. Zn và dung dịch HCl.
Câu 10: Nhóm các chất nào sau đây đều là axit?
A. HCl, HNO3, KOH, KCl. B. HNO3, CO2, H2SO4, NaOH.
C. HCl, HNO3, H2SO4. D. HCl, HNO3, H2SO4, NaCl.
Câu 11. Trong 800ml của một dung dịch cú chứa 0,2 mol NaOH. Nồng mol dung dịch này là:
A. 0,25M. ; B. 0,025M. C. 2,5M. ; D. 25M.
Câu 12: Trong cỏc chất sau chất nào dựng chế oxi trong phũng thớ nghiệm?
A. Khụng khớ B. KMnO4 C. D. KOH
TỰ LUẬN( 7 điểm)
Bài 1(2 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
KMnO4 O2 Fe3O4 FeFeCl2
Bài 2 (1,5 điểm)Nêu phương pháp nhận biết các khí không màu đựng trong ba lọ mất nhãn.
Khí oxi, khí hidro, khí cacbonnic
Bài 3( 2,5 điểm) Cho 13 gam kẽm vào dung dịch HCl đến phản ứng hoàn toàn thu được FeCl2 và khí H2
Viết phương trình hóa học xảy ra
Tính thể tích khí thu được ở điều kiện tiêu chuẩn
Tính khối lượng muối FeCl2 thu được
Dẫn toàn bộ khí H2 trên qua bình đựng bột đồng (II) oxit đun nóng. Tính khối lượng đồng thu được sau phản ứng
Bài 4( 1 điểm) Cho 3,6 gam một kim loại R có hóa trị II tác dụng hết với khí oxi đun nóng sau phản ứng thu được 6 gam oxit. Xác định tên kim loại R
 
Gửi ý kiến