Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Phú (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:31' 12-05-2021
Dung lượng: 76.9 KB
Số lượt tải: 589
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI TRỰC TUYẾN
HK2 TNKQ TRÊN HỆ THỐNG OLM.VN
60 CÂU HỎI – THỜI GIAN 90 PHÚT
Chuẩn định dạng để tạo đề thi thông minh trên olm.vn

Câu1:Giátrịx=−4lànghiệmcủaphươngtrìnhnàosauđây?
A. −2x=−8. B.−2x=8. C. 2x−8=0 D. 3x–1=x+7.
Câu2:Phươngtrìnhx−2=5tươngđươngvớiphươngtrình
A.2x=14. B. (x–2)x=5.C.
𝑥−2=5. D. (𝑥−2
2=25
Câu 3: Cho a < b. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. −2a < −2b. B.−2a > − 2b. C. a−1>b−1. D. a+2>b+2.
Câu4:Hìnhvẽsaubiểudiễntậpnghiệmcủabấtphươngtrìnhnào?

A. x≥5. B. x>5. C.x≤5. D. x<5.
Câu5:Tậpnghiệmcủaphươngtrình(x2+1)(x–2)=0là
A. S={−1;−2} B. S={−1;2}. C. S={−1}. D.S={2}.
Câu6:Sốnghiệmcủaphươngtrình
𝑥+1+1=0
A.0.B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 7: Điều kiện xác định của phương trình
𝑥
𝑥
2−1
1
𝑥−1

A. x≠1.B.x1. C. x≠0. D. x≠−1.
Câu8:Ancó60000đồng,Anmuabúthết15000đồng,cònlạiAnmuavởvớigiámỗiquyểnvởlà6000đồng.SốquyểnvởAncóthểmua nhiềunhất là
A.7quyển. B. 8quyển. C. 9quyển. D. 10quyển.
Câu9://BC(∈𝐴𝐵; 𝑁 ∈𝐴𝐶).
Khi đó:

A.
𝐴𝑀
𝐴𝐵
𝐴𝐶
𝐴𝑁. B.
𝐴𝑀
𝐴𝐵
𝐴𝑁
𝐵𝐶. C
𝐴𝑀
𝐴𝐵
𝐴𝑁
𝐴𝐶. D.
𝐴𝑀
𝐴𝐵
𝐵𝐶
𝑀𝑁.
Câu 10: Cho 𝛥𝐴𝐵𝐶∼tỉ số đồng dạng là
3
5. Khi đó tỉ số chu vi của (ABC và (MNP là
A.
9
25. B.
25
9. C.
5
3. D
3
5.
Câu11:ChoABCvuôngtạiA,cóAB=3cm,BC=5cm.Tiaphângiáccủa
𝐴

cắt BC tại E thì
𝐸𝐵
𝐸𝐶
bằng
A.
5
3. B.
3
5. C
3
4. D.
4
3.
Câu12:HìnhhộpchữnhậtABCD.A’B’C’D’cóAB=3cm;BC=5cm;AA’=4cm.Khiđóthểtíchcủahìnhhộpchữnhật là
A. 60cm. B. 60𝑐
𝑚
2.
C.60cm3. D. 6dm3
Câu 13: Nghiệm của phương trình sau: 4𝑥−8=0 là
A. 2 B. -2 C. 4 D. 12
Câu14: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/h, rồi đi từ B về A với vận tốc lớn hơn vận tốclúcđilà10km/h.TínhquãngđườngAB,biếtthờigianvềíthơnthời gianđilà24phút.
A. 120 B. 100. C. 150 D. 84

Câu 15:Trên trục số biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất nào?

x +1<4 B. 𝑥≤. x+1 >4 D. 𝑥≥3

Câu 16: Tập nghiệm của phương trình
𝑥+3=2𝑥−3 là:
A. {0} B. {0;6} C. {6} D. 6
Câu 17:(ABC ((DEF theo hệ số tỉ lệ k thì (DEF((ABC theo hệ số tỉ lệ là:
A. k B
1
𝑘
C. k2 D.
1
𝑘
2

Câu 18:( MQN ((ABC theo hệ số tỉ lệ k thì tỉ số
𝑆
𝑀𝑄𝑁
𝑆
𝐴𝐵𝐶 bằng:
A.k B.
1
𝑘
C.k2 D.
1
𝑘
2

Câu 19:( ABC và ( DEF có:
𝐴𝐵
𝐸𝐷
𝐴𝐶
𝐸𝐹;
𝐴
𝐸
kết luận nào sau đây đúng:
A. ( ABC ((DEF; B.(ABC (( EDF
C. (ABC ((EFD ; D. (ABC ((FDE
Câu 20:Cho hình hộp chữ nhật có mấy mặt?
A. 2 B. 4 C
 
Gửi ý kiến