Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thu Lan
Ngày gửi: 14h:38' 19-05-2021
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 455
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TP THANH HÓA
Trường Tiểu hoc Hàm Rồng
PHIẾU KIỂM TRA LỚP 5- Năm học 2019-2020
(Kiểm tra cuối học kì 2)

Họ tên người coi, chấm kiểm tra
Họ và tên học sinh: ........................................... .. Lớp: …..
Họ tên giáo viên dạy: ………………………………………………
Môn: TIẾNG ANH
(Thời gian :40 phút).
Điểm
Nhận xét của giáo viên.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………PART 1. LISTENING.
Question 1. Listen and order the pictures. (1,25 points)

 
 

 
 

Question 2. Listen and match: (0,75 point)


1/ MAI:.......................................2/ LINDA:......................................3/ PHONG:..........................
Question 3. Listen and tick YES or NO (( or X)
1.NAM2.PETER3.LINDA4.TONY
PART II. READING
Question 1. Look, read and write the correct words next to their descriptions.( 1 point)

Zoo
Library
 Bread
Tam Cam

1. It’s my favourtite food. ......... …………………….......…..........…
2. There are lots of animals here. ..................................................................
3. I like reading and I go there in my free time. ......................................................
4. She is beautiful and kind..............................................................................................
Question 2 Read and match (Đọc và nối cột A với cột B(1,25 points)
A
B

1. What is winter like in your country?
a. He has a bad cough.

2. What’s the matter with Nam?
b. I’d like to be a farmer.

3. What would you like to eat?
c. It’s usually cold and snowy.

4. What would you like to be in the future?
d. OK,I won’t.

5. Don’t run down the stairs.
e. I’d like a bar of chocolate .


1-...........................2-...........................3-............................4-.................................5-....................
Question 3. Read the passage and True or False.(1,25 points)
My name is John.I am an architect.I live in Ha Noi.In my free time,I often play football with my friends.I like traveling very much.Last month,I visited Ha Long Bay.It was more attractive than I expected.Last week,I went to Thien Mu pagoda in Hue.It was beautiful.Tomorrow,I am going to visit Phu Quoc island.I am going to get there by plane.

John is a footballer. ...............................
He often plays football with his friends. ..............................
He visited Ha Long Bay last year. ...........................
He didn’t go to Thien Mu pagoda last week. ............................
He is going to get to Phu Quoc island by plane. ............................
PART 3.WRITING
Question 1. Read and write the word in each gap (1.5 points)

1.What will the.........................................be like tomorrow?

2.What happened in the...............................?

3............................place would you like to visit,Sydney or New York?

4.What does she do in her free time?
-She goes................................................

5.He has a................................................
 
6.Don’t....................your bike too fast!

Question 2.Order the words to make the correct sentences (1 point)
1. the / is / pharmacy / at / of / the / end / street / the.
(……………………………………………......................................………
2. should / You / a / take / rest / now.
(……………………………………………………………………......………
3.It / more / exciting / than / I / is / expected.
(………………………………………............…………...........…………………
4.Excuse / , / get /me / I / how / post office / the / to / can / ?
(………………………………………………................……………………
Question 3.Answer the questions.(1 point)
1.What do you do in your free time ?
(……………………………………………......................………………………
6.What do you think of Snow White ?
(………………………………………………................……………………
7.What would you like to be in the future ?
(……………………………………………......................……………………
8.What would you like to drink ?
(……………………………………………......................…………………….

_The end_


SPEAKING Greeting & test taker’s name check.
The examiner says “My name is…It’s nice to talk to you today.”
Part 1: Getting to know each other The examiner asks 3 questions below:
What’s your name?
How are you today?
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓