Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bigschool.vn
Người gửi: Nguyễn Đình Phú (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:38' 24-05-2021
Dung lượng: 105.2 KB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HK2
Môn: Sinh học
(Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi: 121313
Câu 1. Kiểu gen AaBb khi giảm phân bình thường không thể tạo ra loại giao tử
A. AB. B. Bb. C. Ab. D. aB.
Câu 2. Bộ NST dạng nào dưới đây thuộc thể đa bội ?
A. 2n – 2. B. 3n. C. 2n – 1. D. 2n + 1.
Câu 3. Phép lai nào dưới đây được xem là phép lai phân tích của hai cặp tính trạng?
A. AABB x AaBb. B. AaBb x aaBB. C. AaBB x AAbb. D. AaBb x aabb.
Câu 4. Một gen có chiều dài 4590A0. Số chu kì xoắn của gen này là
A. 280. B. 270. C. 135. D. 183.
Câu 5. Trong chọn giống vật nuôi, phương pháp chọn lọc nào sau đây có hiệu quả hơn?
A. Chọn lọc hàng loạt nhiều lần.
B. Chọn lọc cá thể, kiểm tra đực giống qua đời con.
C. Chọn lọc cá thể giữ lại những cá thể có nhiều ưu điểm.
D. Chọn lọc hàng loạt một lần.
Câu 6. Chất nào dưới đây không được dùng để gây đột biến ở sinh vật ?
A. Nitrôzô mêtyl urê (NMU). B. Cônsixin.
C. Natri clorua. D. Êtyl mêtan sunphônat (EMS).
Câu 7. Hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học thường bị phân tán trong môi trường nào ?
A. Môi trường đất. B. Môi trường không khí.
C. Môi trường nước. D. Môi trường sinh vật.
Câu 8. Nhóm nào dưới đây gồm toàn tài nguyên tái sinh ?
A. Tài nguyên nước, năng lượng gió và bức xạ Mặt Trời.
B. Tài nguyên sinh vật, năng lượng gió và năng lượng thủy triều.
C. Năng lượng gió, tài nguyên đất và bức xạ Mặt Trời.
D. Tài nguyên đất, tài nguyên nước và tài nguyên sinh vật.
Câu 9. Sông Đà là
A. hệ sinh thái nước chảy. B. hệ sinh thái nước đứng.
C. hệ sinh thái thảo nguyên. D. hệ sinh thái hoang mạc.
Câu 10. Khi cho giao phối gần ở động vật qua nhiều thế hệ thì các cá thể thế hệ tiếp theo thường không xuất hiện biểu hiện thoái hoá nào dưới đây ?
A. Phát sinh nhiều dị tật bẩm sinh, quái thai dị hình.
B. Sinh trưởng và phát triển yếu.
C. Chết non.
D. Mất khả năng sinh sản.
Câu 11. Theo lý thuyết, cơ thể mang kiểu gen AAa khi giảm phân bình thường tạo ra những loại giao tử nào ?
A. AA, Aa, A và a. B. Aa, aa, A và a. C. AA, Aa và aa. D. A, AA và aa.
Câu 12. Ô nhiễm môi trường và mất cân bằng sinh thái có thể là hậu quả của những hoạt động nào sau đây ? 1. Hái lượm 2. Săn bắt động vật hoang dã 3. Đốt rừng lấy đất trồng trọt 4. Chăn thả gia súc 5. Khai thác khoáng sản 6. Phát triển nhiều khu dân cư 7. Chiến tranh Số ý đúng là
A. 7. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 13. Sử dụng nhiều phương tiện giao thông sẽ dẫn đến ô nhiễm
A. không khí. B. hoá chất. C. sinh học. D. phóng xạ.
Câu 14. Cho các phương pháp sau (1) Gây đột biến nhân tạo (2) Tạo ưu thế lai (3) Lai hữu tính để tạo biến dị tổ hợp hoặc chọn lọc cá thể từ các giống hiện có (4) Tạo giống đa bội thể Có bao nhiêu phương pháp được sử dụng trong chọn giống cây trồng ?
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 15. Khi gặp điều kiện khô hạn, da của động vật nào dưới đây dễ bị mất nước nhanh chóng ?
A. Mèo. B. Gà. C. Ếch. D. Bò.
Câu 16. Đặc điểm nào dưới đây có ở quần thể người ? 1: Mật độ 2: Sinh sản 3: Tử vong 4: Giới tính 5: Lứa tuổi Số ý đúng là
Avatar

Đề thi HK2 SInh 9: 40 câu hỏi TNKQ, thời gian 60 phút

 
Gửi ý kiến