Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy
Ngày gửi: 08h:14' 26-10-2021
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 4. ÔN TẬP TOÁN 6
Câu 1. Tính giá trị biểu thức (x-2).(x+5) khi x = -1.
A. -18
B. 18
C. -12
D. 12
Câu 2. Cho 2 số nguyên x,y thỏa mãn x.y > 0. Khi đó:
A. x và y là 2 số nguyên khác dấu
B. x và y là 2 số nguyên cùng dấu
C. x là số nguyên âm, y là số nguyên dương
D. x và y là 2 số nguyên dương
Câu 3. Giá trị của biểu thức: 137.(-23) + 137.(-17) + 40.37 là:
A. 4000
B. -4000
C. 6960
D. -6960
Câu 4. Phân số bằng phân số −11
3 là:
A.
11
3

B.
121−33

C.
33
9

D.
121
33

Câu 5. Phân số tối giản của phân số −92
230 là:
A. −4
10

B.
4
10

C. −2
5


D.
2
5

Câu 6. Phân số nào sau đây là phân số tối giản ?
A.
121
22

B.
71
23

C.
225
75

D.
446
372

Câu 7. Một tủ sách có 400 cuốn, Hùng thu xếp được 350 cuốn. Hỏi Hùng đã thu xếp được mấy phần sách trong tủ:
A.
8
3

B.
8
5

C.
3
8

D.
5
8

Câu 8. Tìm x ∈ Z, biết
𝑥−2
54
1
2

A. x = -27
B. x = 27
C. x = -29
D. x = 29
Câu 9. Trong các phân số
2
3
5
4−7−6−12
3 phân số nào lớn hơn 1?
A.
5
4−12
3

B.
2
3
5
4

C.
5
4−7−6−12
3

D.
5
4−7−6

Câu 10. Tổng của 3 phân số −1
2−1
3
5
4 bằng:
A.
5
12

B. −5
12

C.
25
24

D. −25
24

Câu 11. Tính giá trị biểu thức A = a + b, biết a =
1
4, b = −5
6.
A.
7
12

B.
13
12

C. −7
12

D. −13
12

Câu 12. Tổng của các phân số
13
17
2
3 và
13−17 là:
A. −112
51

B.
112
51

C.
2
3

D. −2
3

Câu 13. Trong các phép tính sau, phép tính nào lớn hơn 2?
A. −19
6
19
4
19
6−14
4

B.
19
6
6
7
19−6
5
7

C.
18
7−7
5
3
7
2
5

D.
18
7−7
5
20
7
2
5

Câu 14. Kết quả của phép tính 2
5
7 bằng:
A.
19
7

B. −19
7

C.
9
7

D. −9
7

Câu 15. Biểu thức D = −15
31−3
4
46
31
10
14 có giá trị bằng:
A. −3
2

B.
3
2

C. −1
2

D.
1
2

Câu 16. Tìm x, biết x = −1
7−49
8

A.
7
8

B. −7
8

C. −49
56

D.
1
8

Câu 17. Kết quả của biểu thức 50
5
10−50
3
10 là:
A. 10
B. 100
C. 0,8
D. 0,08
Câu 18. Giá trị của x trong biểu thức x :
1
3
 
Gửi ý kiến