Violet
Dethi
Coccoc-728x90

Quảng cáo

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Huệ
Ngày gửi: 14h:03' 28-04-2022
Dung lượng: 91.8 MB
Số lượt tải: 1877
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thị Hoài Phương)
Họ và tên : ..................................................
Lớp : ............................................................
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ II
Môn Tiếng Anh - Lớp 5


PART I: LISTENING (20 minutes)
Question 1: Listen and number (1pt)
  
Question 2: Listen and match (1pt)


1. A: Should he play with the lighter?
B: No, he shouldn’t. Because he may get a burn.2. A: What shouldn’t he do?
B: He shouldn’t play with the knife. Because he may get a cut.3. A: What shouldn’t he play with?
B: He shouldn’t play with the cat because it may scratch his face.4. A: Why shouldn’t he go barefoot?
B: Because he may get a bad cut.5. They shouldn’t jump into the river because they may drown.

Question 3: Listen and tick Yes or No (1pt)

Yes
No

1. Does Mai do morning exercise?
√


2. Does she brush your teeth twice a day?3. Does she eat fast food every day?4. Does she always wash her hands before meals?5. Does she play computer games every day?Question 4: Listen and tick (1pt)
1.a. b. c. 
2. a. b. c. 
3. a. b. c. 
4. a. b. c. 
5. a. b. c. 
Question 5: Listen and write a word (1pt)
My Hometown
Hello. My name is Lisa. I live in London. I often go back to my (0)…hometown… to visit my grandparents. They live in the (1)…………... of England. First, I go to London King’s Cross railway station by (2)………………... It takes me about half an hour. After that, I take a train to my hometown. It (3) …………. me four hours to get there. I prefer travelling by train because I can enjoy the (4)……………..... scenery on the way. I always have a wonderful time in my hometown.

PART II: READING AND WRITING (15 minutes)
Question 6: Look and read. Put a tick (√) or a cross (x) in the box. (1pt)
 a. The tortoise won the race.
 b. The hare won the race.

c. There will be a hi-fi stereo.
d. There will be a fridge to keep fresh food.

Question 7: Look and reorder to make the correct sentences (1pt)
a. Peter/ a/ shouldn’t/ stomachache,/ has got/ cold/ drink/ water./ so/ he
b. use/ must/ to/ zebra crossing/ the street/. / We/ the/ cross/
c. takes/ two hours/ about/ to get/ their hometown /. / It / them
d. next to/ the post office /. / The/ is/ cinema
e. They/ cross/ a / never/ busy street/./
Question 8: Look, read and tick Yes/ No (1pt)
How to stay healthy
Yes
No

a. You shouldn’t do morning exercise in the morning.

√

b. You should brush your teeth once a day.c. You should wash your hands before and after meals.d. You should take a shower twice a week.e. You should eat a lot of fresh vegetable.
Question 9: Look and read. Choose the best words to complete the passage (1pt)
boat trip Pagoda Aquarium cable car Imperial

Last summer, I had a holiday in Nha Trang, Hue and Quang Ninh with my parents. First, we went to Tri Nguyen (1) Aquarium and visited Vinpearl Land in Nha Trang. Then, we stayed in Hue 2 days. In Hue, we visited Hue (2)__________ City and took a (3)__________ on Huong River. After that, we went to Quang Ninh. We rode a (4)__________ to visit Dong (5)__________ We had a great trip.
No_avatar

ko có link nghe ạ

 

No_avatar

cho mình xin file nghe

Vunguyenag2@gmail.com

Thanks

 

 
Gửi ý kiến