Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:28' 21-05-2019
Dung lượng: 104.0 KB
Số lượt tải: 229
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Ba Lòng BÀI KIỂM TRA HK II MÔN HÓA HỌC 9
Năm học: 2018 - 2019
Lớp: 9… Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên:................................................Ngày kiểm tra:………. Ngày trả bài:.............
Điểm
Nhận xét của thầy, cô giáo

bằng số


bằng chữ

ĐỀ CHẴN
Câu 1: (2 điểm) Nêu hiện tượng, viết phương trình hoá học cho các thí nghiệm sau:
a. Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2
b. Cho Na vào dung dịch MgCl2
Câu 2: (3 điểm) Polime là gì? Viết công thức cấu tạo chung của polietilen và tinh bột. Nêu đặc điểm tính chất chung của chúng.
Câu 3: (3 điểm) Viết phương trình hóa học để hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau đây (ghi rõ điều kiện nếu có):
Tinh bột C6H12O6C2H5OH CO2CaCO3
Câu 4: (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 13,8g một hợp chất hữu cơ A thu được 26,4g CO2 và 16,2g nước.
a. Hỏi trong phân tử A có những nguyên tố hóa học nào?
b. Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với khí hiđro là 23.
(cho biết O = 16; C = 12; H = 1)
BÀI LÀM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trường THCS Ba Lòng BÀI KIỂM TRA HK II MÔN HÓA HỌC 9
Năm học: 2018 - 2019
Lớp: 9..... Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên:................................................Ngày kiểm tra:………. Ngày trả bài:.............
Điểm
Nhận xét của thầy, cô giáo

bằng số


bằng chữ

ĐỀ LẼ:
Câu 1: (2 điểm) Nêu hiện tượng, viết phương trình hoá học cho các thí nghiệm sau:
a. Nhúng đinh sắt vào dung dịch CuSO4
b. Cho Na vào dung dịch MgCl2
Câu 2: (3 điểm) Polime là gì? Viết công thức cấu tạo chung của poli (vinyl clorua) và xenlulozơ. Nêu đặc điểm tính chất chung của chúng.
Câu 3: (3 điểm) Viết phương trình hóa học để hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau đây (ghi rõ điều kiện nếu có):
Saccarozơ C6H12O6C2H5OH CO2Na2CO3
Câu 4: (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 18g một hợp chất hữu cơ A thu được 26,4g CO2 và 10,8g nước.
a. Hỏi trong phân tử A có những nguyên tố hóa học nào?
b. Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với khí hiđro là 30.
(cho biết O = 16; C = 12; H = 1)
BÀI LÀM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN - BIỂU BIỂM ĐỀ CHẴN

Câu 1(2 điểm)
Có kết tủa trắng xuất hiện: 0,25 điểm
CO2 + Ca(OH)2 CaSO4( + H2O 0,5 điểm
c) Có khí bay ra, sau đó có kết tủa trắng tạo thành: 0,25 điểm
2Na + 2H2O 2NaOH + H2 0,5 điểm
MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2 + 2NaCl 0,5 điểm
Câu 2: (3 điểm) Polime là gì? Viết công thức cấu tạo chung của polietilen và tinh bột. Nêu đặc điểm tính chất chung của chúng.
+ Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.
+ Công thức chung của polietilen và tinh bột:
- Polietilen: (- CH2 - CH2 -)n ; (n là số lần mắt xích)
- Tinh bột: (- C6H10O5 -)n ; (n là số lần mắt xích)
+ Tính chất chung:
Polime thường là chất rắn, không bay hơi.
Hầu hết các polime không tan trong nước và các dung môn thông thường. Một số polime tan được trong axeton, xăng...
Câu 3 (3 điểm)
Viết đúng mỗi phương trình và điều kiện phản ứng 0,75đ x 4 = 3 điểm
(− C6H10O5 −)n + n H2O nC6H12O6
C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2
C2H5OH +3O22CO2+ 3H2O
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O
Câu 4 (2 điểm)
a. (1 điểm)
- Số mol của CO2
 
Gửi ý kiến