Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:37' 21-05-2019
Dung lượng: 63.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Ba Lòng BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 7
Năm học: 2018 - 2019
Lớp: 7…… Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên:……......................................Ngày kiểm tra:.............., ngày trả bài: …..........
Điểm
Lời phê của thầy giáoBằng số
Bằng chữ


Đề chẳn:
Câu 1: (2.5điểm) Em hãy nêu 5 biểu hiện của cây trồng bị sâu bệnh hại và nêu các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại.
Câu 2: (2.5điểm) Khai thác trắng là gì? Rừng ở nước ta có độ dốc trên 15 độ có được khai thác trắng không? Vì sao?
Câu 3: (2.5điểm) So sánh sự khác nhau giữa hai phương pháp chọn lọc: chọn lọc hàng loạt và chọn lọc bằng kiểm tra năng xuất. Lấy ví dụ minh họa.
Câu 4: (2.5điểm) Để chọn giống gà mái nuôi lấy trứng thì cần chọn gà có đặc điểm như thế nào? Hãy nâu các phương pháp chọn phối.
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Trường THCS Ba Lòng BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 7
Năm học: 2018 - 2019
Lớp: 7…… Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên:……......................................Ngày kiểm tra:.............., ngày trả bài: …..........
Điểm
Lời phê của thầy giáoBằng số
Bằng chữ


Đề lẽ:
Câu 1: (2.5điểm) Khai thác trắng là gì? Những loại rừng nào không được khai thác trắng? Vì sao?
Câu 2: (2.5điểm) Tại sao các khu công nghiệp hay các thành phố người ta hay trồng cây xanh? Em hãy nêu quy trình trồng cây con có bầu?
Câu 3: (2.5điểm) Tại sao cần phảo chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi? Nêu 2 phương pháp chế biến và 2 phương pháp dự trữ thức ăn cho vật nuôi mà em biết.
Câu 4: (2.5điểm) So sánh sự khác nhau giữa hai phương pháp chọn lọc: chọn lọc hàng loạt và chọn lọc bằng kiểm tra năng xuất. Lấy ví dụ minh họa.
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA :
Đề chẵn
Cấp độ

Tên chủ đề

Nhận biết


Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Đất trồng
3/4

Chuẩn KT, KN kiểm tra I.1; I. 2,I.3
Chuẩn KT, KN kiểm tra II.1,II.2


Số câu: 1
Số điểm: 2.5
Tỉ lệ: 25 %

0.5
1

0.5
1,5
Phân bón
4/6
Chuẩn KT, KN kiểm tra I.4, I.5

Chuẩn KT, KN kiểm tra : II.3
Chuẩn KT, KN kiểm tra : II.4

Số câu : 1,5
Số điểm: 3
Tỉ lệ : 30%
0,5
1

0,5
1

0,5
1


Sâu bênh hại cây trồng
3/5
Chuẩn KT, KN kiểm tra I.6, I.7

Chuẩn KT, KN kiểm tra : II.5, I.6


Số câu : 1,5
Số điểm: 4.5
Tỉ lệ : 45%
0,5
2
0,5
2
0,5
0,5Tổng số câu: 4
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ : 100%
1
3
30%
1
3
30%
1.5
3
30%
0,5
1
10%

Đề lẻ :
Cấp độ


Tên chủ đề

Nhận biết


Thông hiểu
Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Đất trồng
No_avatar

1+1=?

 

No_avatar

1+1=1 ( 1 giọt H2O + 1 giọt H2O = 1 giọt H2O)

 
Gửi ý kiến