Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hoài
Ngày gửi: 18h:55' 04-05-2019
Dung lượng: 27.6 KB
Số lượt tải: 2265
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG TIỂU HỌC
LỚP : …………………………………………………..
HỌ TÊN :………………………………………………


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Môn : Toán
Khối lớp : Bốn
Năm học 2018 -2019
Thời gian làm bài : 40 phút


Giám thị 1
Giám thị 2
Số thứ tự


Điểm


Nhận xét
Giám khảo 1
Giám khảo 2


PHẦN I
…./3 điểmPHẦN II
…./7 điểm
Bài 1:
…./2 điểm
Bài 2:
…./1 điểm

Bài 3:
…./2 điểmBài 4:
…./2 điểm

TRẮC NGHIỆM:
Hãy khoanh tròn vào chữ A , B , C , D đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trên bản đồ tỉ lệ 1:2000. Độ dài thu nhỏ là 1dm. Vậy độ dài thật là:
A. 2000m B. 20m C. 20dm D. 200m
Câu 2: Hình bình hành có độ dài cạnh đáy là 24cm và chiều cao là 3dm thì diện tích của hình bình hành đó là?
A. 750 cm2 B. 710 cm2 C. 720 cm2 D. 740 cm2

Câu 3: Trong các phân số
𝟏𝟎
𝟕 ;
𝟏𝟖
𝟐𝟑 ;
𝟏𝟐
𝟏𝟓 ;
𝟏𝟗
𝟐𝟒 phân số lớn hơn 1 là:
A.
18
23
B.
10
7
C.
12
15
D.
19
24

Câu 4: Một mảnh vải dài 30m. Vậy
𝟑
𝟓 mảnh vải đó dài:
A. 18 m B. 10 m C. 20 m D. 16 m
Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.Trong hình bình hành ABCD có /
A. Tất cả các cạnh bằng nhau
B. Cạnh AD song song với cạnh BC
TỰ LUẬN
Tìm x: b) Tính hợp lí:

7
6:𝑥
35
12

10
9
3
2
2
3

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
a)
13
16
3
4
b)
18
5
7
4
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
c)
7
12
8
14
d)
15
7
5
21

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….

Một cửa hàng có tất cả 360 lít dầu và lít mắm. Số lít dầu gấp 5 lần số lít mắm. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu lít dầu, bao nhiêu lít mắm ?
Bài giải:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Mẹ Mít đi chợ mua 12kg gạo. Giá mỗi kg gạo là 15000 đồng. Mẹ Mít đưa cho cô bán hàng tờ tiền mệnh giá 200000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?
Bài giải:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….


 Người duyệt đề HIỆU TRƯỞNG
 
Gửi ý kiến