Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Trang
Ngày gửi: 23h:19' 11-04-2019
Dung lượng: 24.2 KB
Số lượt tải: 962
Số lượt thích: 0 ngườiĐỀ THI HỌC KÌ II- Hoá 9
(Năm học 2018-2019)
Mã đề : 001


Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................

Bảng đáp án trắc nghiệm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Chọn

Câu
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Chọn

Chọn đáp án đúng ở mỗi câu và điền vào bảng đáp án trắc nghiệm bên trên.

Câu 01: Để nhận biết các bình khí CH4, C2H4, CO2, và SO2 nên dùng phương pháp hóa học là:
A. nước Br2 và Ca(OH)2. B. nước Br2 và O2 ( đốt cháy).
C. O2 (đốt cháy) và dung dịch Ca(OH)2. D. dung dịch NaOH và nước Br2.
Câu 02: Cho 25,2 gam glucozơ lên men rượu. Khối lượng rượu và thể tích khí CO2 (ở đktc) thu được lần lượt là (hiệu suất 100%)
A. 12,88 gam và 12,32 lít. B. 12,88 gam và 6,272 lít.
C. 128,8 gam và 62,72 lít. D. 12,88 gam và 62,72 lít.
Câu 03: Cho 10 gam hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic tham gia phản ứng vừa đủ với 7,42 gam Na2CO3. Thành phần % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu là:
A. CH3COOH (16%), C2H5OH (84%). B. CH3COOH (58%), C2H5OH (42%).
C. CH3COOH (84%), C2H5OH (16%). D. CH3COOH (42%), C2H5OH (58%).
Câu 04: Thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được:
A. glixerol và một loại axit béo. B. glixerol và một số loại axit béo.
C. glixerol và một muối của axit béo. D. glixerol và xà phòng.
Câu 05: Chọn phương pháp tốt nhất làm sạch vết dầu ăn dính trên quần áo.
A. Giặt bằng giấm. B. Giặt bằng nước.
C. Giặt bằng xà phòng. D. Giặt bằng dung dịch axit sunfuric loãng.
Câu 06: Hợp chất không tan trong nước là:
A. CH3-CH2-COOH. B. CH3-CH2-OH. C. C6H12O6. D. (C17H33COO)3C3H5.
Câu 07: Có ba lọ không nhãn đựng : rượu etylic, axit axetic, dầu ăn. Có thể phân biệt bằng cách nào sau đây ?
A. Dùng quỳ tím và nước. B. Khí cacbon đioxit và nước.
C. Kim loại natri và nước. D. Phenolphtalein và nước.
Câu 08: Khi lên men glucozơ thấy thoát ra 16,8 lít khí cacbonic (đktc).Thể tích rượu (d = 0,8 g/ml) thu được là:
A. 27,6 ml. B. 86,25 ml. C. 43,125 ml. D. 34,125 ml.
Câu 09: Muốn có 1462,5 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ(hiệu suất phản ứng 100%) cần đem thủy phân là:
A. 2778,75 gam. B. 2697,5 gam. C. 2877,75 gam. D. 2967,5 gam.
Câu 10: Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH là:
A. CH3COOH, (-C6H10O5-)n. B. CH3COOC2H5 , C2H5OH.
C. CH3COOH , C2H5OH. D. CH3COOH, CH3COOC2H5.
Câu 11: Cho phương trình hóa học: 2X + 7O24CO2 + 6H2O X là:
A. C2H2. B. C2H4. C. C2H6. D. C6H6.
Câu 12: Trùng hợp 0,5 tấn etilen với hiệu suất 90 % thì khối lượng polietilen thu được là:
A. 0,5 tấn. B. 5 tấn. C. 4,5 tấn. D. 0,45 tấn.
Câu 13:Dãy các hợp
 
Gửi ý kiến