Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi học kì 2 lớp 7 môn toán

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vi Thị Ánh
Ngày gửi: 16h:12' 02-05-2017
Dung lượng: 144.0 KB
Số lượt tải: 3911
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM


Họ và tên học sinh:

...........................................................................
KIỂM TRA HỌC KỲ II
(Năm học: 2015 - 2016)
MÔN: TOÁN. LỚP: 7
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)NỘI DUNG ĐỀ
Câu 1: (2.0 điểm) Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh một lớp 7 tại một trường THCS được cho trong bảng “tần số” sau:
Điểm số (x)
3
4
5
6
7
8
9
10


Tần số (n)
1
2
7
8
5
11
4
2
N = 40

Dấu hiệu điều tra ở đây là gì?
Có bao nhiêu học sinh làm kiểm tra? Số các giá trị khác nhau?
Tìm mốt của dấu hiệu và tính số trung bình cộng.
Câu 2: (1.0 điểm) Thu gọn và tìm bậc của các đơn thức sau:
 b) 
Câu 3: (1.0 điểm) Tìm đa thức M biết:


Câu 4: (2 điểm) Cho các đa thức sau:  và 
Tính 
Tính 
Tìm nghiệm của đa thức H(x) biết .
Câu 5: (1.0 điểm) Cho hai đa thức  và  (a, b là hằng số).
Tìm các hệ số a, b sao cho  và 
Câu 6: (3.0 điểm) Cho vuông tại A, có AB = 6cm, AC = 8cm.
Tính độ dài cạnh BC và chu vi tam giác ABC.
Đường phân giác của góc B cắt AC tại D. Vẽ .
Chứng minh: 
Chứng minh: DA < DC.
----------HẾT----------
(Học sinh không được sử dụng máy tính)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM


KIỂM TRA HỌC KỲ II
(Năm học: 2015 - 2016)
MÔN: TOÁN. LỚP: 7

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
Câu

Đáp án
Thang điểm

Câu 1
(2.0 điểm)
a
Dấu hiệu điều tra: “Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của mỗi học sinh một lớp 7”
0.5


b
Có 40 học sinh làm kiểm tra. Có 8 giá trị khác nhau.
0.5


c
Mốt của dấu hiệu: 8
Số trung bình cộng
0.5
0.5

Câu 2
(1.0 điểm)
a
. Bậc 6
0.5


b
. Bậc 10
0.5

Câu 3
(1.0 điểm)
a


0.5


b

0.5

Câu 4
(2.0 điểm)
a

0.75


b

0.75


c

Vậy nghiệm của đa thức H(x) là x = 0; x = 1.
0.5

Câu 5
(1.0 điểm)

Theo đề bài ta có:
 (1)
 (2)
Thay (2) vào (1) ta được:


Vậy .

0.25
0.25


0.25
0.25

Câu 6
(3.0 điểm)


a
Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có:
cm
Chu vi tam giác ABC: AB + AC + BC = 24 cm


0.5
0.5


b
Xét hai tam giác vuông ABD và HBD có:
BD là cạnh chung
 (BD là tia phân giác của góc B)
 (cạnh huyền – góc nhọn)

0.5

0.5


c
Từ câu b) suy ra DA = DH (hai cạnh tương ứng) (1)
Xét tam giác vuông DHC có: DC > DH (DC là cạnh huyền) (2)
Từ (1) và (2) suy ra: DC > DA
0.25

0.25

0.5
 
Gửi ý kiến