Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

đề thi học kì 2 năm 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn hoài thái
Ngày gửi: 09h:14' 18-04-2018
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 506
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10 – HỌC KỲ II

BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
Câu 1. Điều kiện của bất phương trình là:
A. và B. và C. và D. và 
Câu 2. Điều kiện của bất phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 3. Bất phương trình có nghiệm là
A. B. C. D. 
Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình là
A. B. C. D.
Câu 5 .Tập nghiệm của bất phương trình là
A. B. C. D.
Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình 
A. B. C. D.
Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình A. B. C. D.
Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình A. B. C. D.
Câu 9. Hệ bất phương trình có tập nghiệm là A. B. C. D.
Câu 10. Hệ bất phương trình có tập nghiệm là: A. B. C. D. 
Câu 11. Cho bất phương trình : Xét các mệnh đề sau
 Bất phương trình tương đương với 
 Một điều kiện để mọi là nghiệm của bất phương trình là 
 Giá trị của để thỏa là 
Mệnh đề nào đúng? A. Chỉ B.Chỉ C. và D. , và

DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT
Câu 1. Nhị thức luôn âm trong khoảng nào sau đây:
A. B. C. D.
Câu 2. Cho biểu thức Khẳng định nào sau đây đúng:
A. B. C. D. 
Câu 3. Nhị thức nào sau đây âm với mọi 
A. B. C. D. 
Câu 4. Bất phương trình có nghiệm với mọi khi
A. B. C. D.
Câu 5. Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?

 2 


  

 A. B. C. D. 
Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình là :
A. B. C. D. 
Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình 
A. B. C. D.
Câu 8. Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?

 -1 2 


   

 A. B. C. D. 
Câu 9 . Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?

 


  

 A. B. C. D. 
Câu 10. Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?

 2 


   

 A. B. C. D. 
Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình 
A. B. C. D.
Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình A. B. C. D.
Câu 13. Điều kiện đê bất phương trình vô nghiệm là
A. B. C. D. 
Câu 14. Điều kiện đê bất phương trình vô nghiệm là
A. B. C. D. 
Câu 15. Số nghiệm nguyên của hệ A. B. Vô số C. D. 
Câu 16. Cho , Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 17. Tìm để bất phương trình có tập nghiệm 
A. B. C. D. 
Câu 18. Tìm m để bất phương trình có tập nghiệm là
A. B. C. D. 
Câu 19. Hệ bất phương trình có tập nghiệm nguyên là
 
Gửi ý kiến