Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Kim Trinh
Ngày gửi: 14h:42' 15-04-2018
Dung lượng: 106.5 KB
Số lượt tải: 248
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP MỸ THO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THỚI SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: ĐỊA LÍ 9
Ngày kiểm tra:
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

I. Mục đích của đề kiểm tra:
1- Kiến thức:
- Chủ đề 3 : Sự phân hóa lãnh thổ
Nội dung 6: Vùng Đông Nam Bộ.
+ Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa đối với việc phát triển kinh tế- xã hội.
+ Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng; những thuận lợi và khó khăn của chúng đối với phát triển kinh tế- xã hội.
Nội dung 7: Vùng đồng bằng sông Cửu Long.
+ Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa đối với việc phát triển kinh tế- xã hội.
+ Trình bày được tác động của điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư-xã hội tới sự phát triển kinh tế của vùng.
Nội dung 8: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo.
+ Phân tích được ý nghĩa kinh tế của biển, đảo đối với việc phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.
+ Trình bày đặc điểm và tài nguyên và môi trường biển, đảo; một số biện pháp bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo.
2- Kĩ năng
+ Phân tích Atlat Địa lí Việt Nam để biết sự phân bố một số đảo và quần đảo lớn của nước ta từ Bắc vào Nam..
+ Biết xử lí số liệu, vẽ và phân tích biểu đồ cột hoặc thanh ngang để so sánh sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với cả nước.
+ Phân tích bản đồ, sơ đồ, số liệu thống kê để nhận biết tiềm năng kinh tế biển, đảo của Việt Nam.
II. Hình thức đề kiểm tra: Tự luận
III. Ma trận đề kiểm tra

Cấp độ

Tên chủ
đề

Nhận biết
Thông hiểu

Vận dụng
Cấp độ thấp

Cấp độ cao


Chủ đề 3
Sự phân hóa lãnh thổ
Nội dung 6:
Vùng Đông Nam Bộ.
Nội dung 7:
Vùng đồng bằng
sông Cửu Long.
Nội dung 8: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo
- Nhận biết vị trí, giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
-Trình bày đặc điểm về tài nguyên và môi trường biển, đảo; một số biện pháp bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo.

-Trình bày được tác động của điều kiện tự nhiên,tài nguyên thiên nhiên, dân cư-xã hội tới sự phát triển kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng; những thuận lợi và khó khăn của chúng đối với phát triển kinh tế- xã hội.
Kể tên và xác định trên Atlat Địa lí Việt Nam vị trí một số đảo và quần đảo lớn từ Bắc vào Nam.
Biết vẽ biểu đồ cột và nhận xét biểu đồ về sự thay đổi sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng so với cả nước.


Số câu: 3
Số điểm: 10
Tỉ lệ 100 %
Số câu: 1
Số điểm: 3
Số câu: 1
Số điểm: 4
Số câu: 1
Số điểm: 3

Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung:năng lực tính toán, năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng CNTT; năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; năng lực sử dụng bản đồ; năng lực sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, lát cắt.

Tổng số câu: 3
Tổng số điểm:10
Tỉ lệ 100 %
Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ 30 %
Số câu: 1
Số điểm: 4
Tỉ lệ 40 %
Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ 30 %


IV. Đề kiểm tra:

ĐỀ 1
Câu 1: (4,0 điểm).
Đồng bằng sông Cửu Long có những thuận lợi gì để trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất cả nước? Những khó
 
Gửi ý kiến