Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tha
Ngày gửi: 02h:33' 03-04-2021
Dung lượng: 174.5 KB
Số lượt tải: 850
Số lượt thích: 0 người
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN TOÁN 8
Thời gian làm bài 90 phút

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA


Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dung
Cộng
Cấp độ Thấp
Cấp độ CaoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. Phương trình bậc nhất một ẩn
Biết các khái niệm của PT
Giải PT bậc nhất một ẩn.
Giải PT đưa về pt bậc nhất một ẩn.
Giải toán bằng cách lập phương trìnhSố câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,6
6%


2
1,0
10%

1
1,0
10%


7
2,6
26%

2.Bất PT bậc nhất một ẩn
Biết tập nghiệm của một bất PT, biểu diễn tập nghiệm
Giải bất PT, PT chứa dấu GTTĐ .

Chứng minh bât đẳng thức


Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
5
1,0
10%
1
0,5
10%

2
1,0
10%1
0,5
5%
9
3,0
30%

3. Tam giác đông dạng
Biết vẽ hình, biết yếu tố của tam giác đồng dạng.
Hiểu các trường hợp đồng dạng tam giác
Chứng minh hệ thức từ sự đồng dạng tam giác
C/minh hệ thức hình học


Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,6
6%
1
0,5
5%

1
1,0
10%

1
1,0
10%

1
0,5
5%
7
3,6
36%

4. Hình lăng trụ, chóp đều
 Biết tinh thể tích, diện tích hình hộp, chóp đều.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
4
0,8
8%4
0,8
8%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
17
4,0
40%
5
3,0
30%
2
2,0
20%
2
1,0
10%
26
10
100%


UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: TOÁN 8
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm).
Hãy chọn một phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau đây.
Câu 1: Giá trị x = 1 không phải là nghiệm của phương trình nào sau đây.
A. 2x + 3 = 0. B. 2x = 2 C. 3x –1 = x + 1 D. 5x – 2 = 3
Câu 2 : Phương trình 4x = 2 có tập nghiệm là :
A/ S = {–2} B/ S = {–0,5} C/ S = {2} D/ S = {0,5}
Câu 3 : Phương trình x = 1 tương đương với phương trình nào sau đây:
A x2 – 1 = 0 B. x(x – 1) = 0 C. 3x = 2x + 1 D. x2 + 1 = 2
Câu 4: Biết x < y . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. x + 1 > y
B. x < y +1
C. x > y – 1
D. x + 1 < y

Câu 5: Cho biết . Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. a > b
B. a ≥ b
C. a – b < 0
D. b – a ≥ 0

Câu 6: Biết 2x ≥ 2y thì kết luận nào sau đây là đúng?
A. x > y
B. x ≥ y
C. x < y
D. x ≥ y

Câu 7: Giá trị x = –3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. 2x2 + 1 < 5
B. x2 > 9
C. x > –2
D. x < 2

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình x – 1 > 1 là kết quả viết như thế nào sau đây?
A. 
B. 
C
No_avatar

Nếu bạn muốn có ký hiệu đồng dạng hãy gõ 1515 rồi gõ Alt+X là có, không phải xoay Text Box như vậy. Thân!

 
Gửi ý kiến