Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì có file nghe và ma trận tiếng anh 9

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình
Ngày gửi: 06h:22' 15-12-2020
Dung lượng: 185.0 KB
Số lượt tải: 873
Số lượt thích: 0 ngườiPHÒNG GD&ĐT ………
TRƯỜNG THCS ………………
CẤU TRÚC, MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ PHÂN BỔ NỘI DUNG CỦA MA TRẬN
BÀI KIỂM TRA: HỌC KỲ 1 MÔN: TIẾNG ANH. LỚP 9
KIẾN THỨC
NĂNG LỰC/KỸ NĂNG

CÂU SỐ
ĐƠN VỊ
NHẬN THỨC
MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
DẠNG CÂU HỎI
MÔ TẢ PHẠM VI KIẾN THỨC

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao1. LISTENING
Số câu: 8
Số điểm:2
Tỉ lệ %: 20%
Choose the best answers.

1
2
3
4
Dialogue about 100 words on the topic: “Wonders of Vietnam”
(
(
(


(


MCQ
 Listen to find out specific information on the topic related to Unit 5


Fill in each blank with ONE WORD in the video to complete the following sentences.
5
6
7
8


(
(

(
(Writing
Listen to find out specific information on the topic related to Unit 5

2. LANGUAGE FOCUS
+ Grammar
+ Vocabulary
+ Language Function
+ Phonetics/
Stress pattern
Số câu: 16
Số điểm:4
Tỉ lệ %: 40%.

Pronunciation (4)
1
Vowel sound

(MCQ
Monothongs
2
Consonant sound
(MCQ
3
Silent sound

(


MCQ
k/h/b4
-ed ending words

(MCQ
/t/ - /d/ - /id/


Vocabulary (3)
5
Word form


(

MCQ
Vocabulary of Unit 1-66
Phrasal verb
(MCQ
Phrasal verbs in Unit 1-67
Collocation
(MCQ
Collocation in Unit 1-6


Grammar (7)
8
Verb tense/form


(

MCQ
Wishes for the present9
Verb tense/form


(

MCQ
Wh-+ to V10
Used to

(


MCQ
11
Suggest + V-ing/clause with should

(


MCQ
Statement12
Impersonal passive

(


MCQ
13
Error identification 1

(


MCQ
Vocabulary14
Error identification 2


(

MCQ
Comparison


Language function (2)
15
Respond 1
(MCQ
Conversations in Getting started lessons of Unit 1-616
Respond 2(
MCQ
Conversations in daily life

3. READING
+ Reading 1
+Reading 2
Số câu : 8
Số điểm:2
Tỉ lệ %: 20%

Reading 1 (4)

17
CONTENT (120-150 words)

(


MCQ
Unit 1-6’s topic (answer the Qs : A,B,C,D – find details,main idea, synonym.....)18


(


MCQ
19

(MCQ
20
(
MCQReading 2 (4)

21
CONTENT (120-150 words)

(


MCQ
Unit 1-6’s topics ( gap filling )22


(


MCQ
23

(MCQ
24


(


MCQ


4. WRITING
+ Sentence Level
+ Pargraph/
Discourse Level
Số câu: 8
Số điểm:2
Tỉ lệ %: 20%
Writing 1 (4)
(Sentence building)
25
Used to


(

Writing
Negative26
Reported speech


(

Writing
27
Impersonal passive(
Writing
Past perfect - statement28
Wishes for the present

(


WritingWriting 2 (4)
(Rewriting sentences/ Writing a letter – a paragraph)
29
Phrasal verb(
Writing
Use phrasal verb to rewrite20
Suggest + V-ing
 
Gửi ý kiến