Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE THI HOC KI I MON HOA 12

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Ngày gửi: 21h:31' 24-12-2017
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ THI HỌC KÌ I
(Cho nguyên tử khối H = 1, O = 16, C=12, Na = 23, S=32, N=14, P=31, Ba=137, Fe=56, Cl=35,5 Zn=65, Al=27, Mg=24, Pb=207, He=4, Cu=64, Ag=108, Ca=40, K=39.)
Câu 1: Có các dung dịch riêng biệt sau: Glixin, Lysin, Axit glutamic, Natriphenolat, Alanin, Anilin, Metylamin .Số lượng các dung dịch có pH >7 là
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 2: Cho 11,25 gam C2H5NH2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl x(M). Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch có chứa 22,2 gam chất tan .Giá trị của x là
A. 1,3M B. 1,36M C. 1,25M D. 1,5M
Câu 3: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
A. CH2=C(CH3)COOCH3. B. CH3COOCH=CH2.
C. CH2 =CHCOOCH3. D. C6H5CH=CH2.
Câu 4: Hỗn hợp X gồm hai aminoaxit mạch hở no có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2 đồng đẳng kế tiếp có phần trăm khối lượng oxi là 37,427%. Cho m gam X tác dụng với 800ml dung dịch KOH 1M (dư) sau khi phản ứng kết thúc cô cạn dung dịch thu được 90,7gam chất rắn khan .m có giá trị là :
A. 58,14 gam B. 68,4 gam C. 67,8 gam D. 58,85 gam
Câu 5: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3–CH(CH3)–NH2?
A. Etylmetylamin. B. Metyletylamin. C. Isopropanamin. D. Isopropylamin.
Câu 6: Có 4 hóa chất : metylamin (1), phenylamin (2), điphenylamin (3), đimetylamin (4) .Thứ tự tăng dần lực bazơ là :
A. (2)<(3)<(1)<(4). B. (4)<(1)<(2)<(3). C. (3)<(2)<(1)<(4). D. (2)<(3)<(1)<(4).
Câu 7: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là?
A. tơ tằm. B. tơ visco. C. tơ nilon-6,6. D. tơ capron.
Câu 8: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là.
A. β-aminoaxit. B. α-aminoaxit. C. este. D. axit cacboxylic.
Câu 9: A là một (–aminoaxit. Cho biết 1 mol A phản ứng vừa đủ với 1 mol HCl, hàm lượng clo trong muối thu được là 19,346% .Công thức của A là :
A. HOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH B. CH3CH(NH2)COOH
C. HOOC–CH2CH2CH2–CH(NH2)–COOH D. CH3CH2–CH(NH2)–COOH
Câu 10: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối .Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 5. B. 7. C. 8. D. 4.
Câu 11: Polime có cấu trúc mạng không gian là?
A. PVC. B. PE. C. amilopectin. D. nhựa bakelit.
Câu 12: Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là?
A. toluen. B. propen. C. propan. D. etan.
Câu 13: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ?
A. 5 amin. B. 7 amin. C. 6 amin. D. 3 amin.
Câu 14: Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau?
A. 3 chất. B. 5 chất. C. 8 chất. D. 6 chất.
Câu 15: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím :
A. Glixin B. Natriphenolat C. Axit glutamic D. Lysin
Câu 16: Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl .Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối .Tên gọi của X là
A. axit glutamic. B. glixin C. alanin. D. valin.
Câu 17: Anilin có công thức là?
A.
 
Gửi ý kiến