Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề thi học ki I tieng anh 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trần Vy Thảo
Ngày gửi: 18h:30' 18-12-2017
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 461
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ PLEIKU

ĐỀ CHÍNH THỨC
KIỂM TRA HỌC KỲ II– NĂM HỌC: 2016-2017
MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 7

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


Họ và tên: ........................................................ Lớp: 7.....

Điểm:
Lời nhận xét của cô giáoI. LISTENING:(nghe hiểu) (2ms)
Part 1: listen and match each name to an activity: (Nghe và viết các chữ cái A, B, C, D, E, F bên cạnh tên của các bạn sau)

 

 
Part 2: Listen and circle the correct answer: (Nghe rồi khoanh vào câu trả lời đúng)
Does Nga watch a lot of TV?
Not often B. A lot of C. Yes, she does D. usually
What does Ba like to watch on TV?
He likes sports shows, cartoons and movies. C. He likes cartoons and movies
He likes game shows, cartoons and movies D. He likes sports shows and movies
What does Nga like to watch on TV?
She likes to watch series and cartoons.
She likes to watch music programs.
She likes to watch soccer match.
She likes to watch programs about teenagers in other countries.
What is Nga going to do this evening?
She is going to listen to the radio and may be read a book.
She is going to see a movie
She is going to go to the supermarket.
She is going to play chess.
II. USE OF ENGLISH (kiến thức ngôn ngữ) (2ms)Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others: (Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại)
skill B. diver C. slice D. diet
Mr. Robinson …………..Liz a cap yesterday.
buy B. to buy C. bought D. buying
12. Ba often …………………………..about half an hour a day playing computer games.
A. takes B. wastes C. spends D. gets
13. They prefer reading books to ………………………………..to music.
A. listen B. listening C. listened D. to listen
14. I ate some spinach but Mom and Dad…………………………………
A. do B. don’t C. did D. didn’t
15. My brother doesn’t like carrots and I don’t………………………………………………
A. too B. so C. either D. neither
16. We’re going for a drink. Would you like to come with us? ……………………
A. Not at all B. I’m sorry. I’m busy C. No, I won’t come D. You’re welcome
17. She looks tired. What’s the ………………………………with her?
A. matter B. happen C. wrong D. right
III. READING: (2MS)
Part 1: Đọc đoạn văn sau và chọn từ hoặc cụm từ đúng A, B, C hoặc D
Dr Chi is a dentist at Nguyen Tri Phuong school. She looked after all the students’ (1)………..
Dr Chi’s office is (2)……………….. . She always washes her hands after each child leaves. Many children are (3)………….. when they come to see Dr Chi, but she is a kind woman. She explains what will happen so they are not afraid. Dr Chi gives the children advice. She tells them how to look after their teeth. She reminds them to (4) ………….their teeth regularly.
18 . A. teeth B. class C. hands D. legs
A. dirty B. clean C. bright D. blue
A . happy B. glad C. scared D. sad
A. keep B. wash C. brush D. see
Part 2: Read the passage then choose the best answer: (1)
Hi! I’m Phong. When I was twelve, my family moved to the city. At first, everything was strange and difficult to me. Life in the city is always busy and the people are often in a hurry. I hated the noise and the busy roads. I hated crossing the road most. A lot of bikes, motorbikes, cars and bused coming from every direction scared me. Now I get used to the life in the city. I get used to the noise and busy city traffic. I am longer afraid of crossing the road.
22. How old is Phong?
 
Gửi ý kiến