Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI HỌC KÌ II HÓA 11 BTN NĂM 2018-2019

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Oai
Ngày gửi: 15h:05' 03-05-2019
Dung lượng: 18.1 KB
Số lượt tải: 1102
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT AN MINH ĐỀ MINH HỌA HỌC KÌ II KHỐI 11 BTN
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian: 45 phút. (26/ 04/ 2019)


Họ tên thí sinh:……………………………………….., lớp 11A…. Mã đề thi: 496.


Câu 1: Cho ancol X có công thức cấu tạo sau: CH3-CH(OH)-CH2-CH3, X có tên thay thế là
A. Butan-1-ol. B. butan-2-ol.
C. 2-metylpropan-1-ol. D. 2-metylbutan-2-ol.
Câu 2:Hợp chất m-metylphenol có số H trong phân tử là
A. 7. B. 8. C. 10. D. 9.
Câu 3: Phenol tan tốt trong dung dịch nào sau đây?
A. HCl. B. Br2. C.KOH. D. NaCl.
Câu 4: Ancol X tác dụng với CuO, t0 thu được sản phẩm hữu cơ có công thức là CH3-CHO. X có tên gọi là
A. metanal. B. etanal. C. etanol. D.etanoic.
Câu 5: Chọn phát biểu sai ?
A.Phenol có tính axit nhưng tính axit yếu hơn axit cacbonic.
B. Phenol là hợp chất có nhóm -OH liên kết với cacbon của vòng benzen.
C. Phenol hầu như không tan trong nước, tan tốt trong dung dịch HCl.
D. Phenol phản ứng với Na2CO3 tạo muối tan tốt.
Câu 6: Ankin X có công thức là CH(C-CH(CH3)-CH2-CH3, có tên thay thế là
A. Pent-1-in. B. 2-metyl pent-1-in C. 3-metyl pent-1-in D. 3-metyl but-1-in.
Câu 7: Thực hiện phản ứng cộng H2O (xúc tác H3PO4) vào propen ta thu được sản phẩm cộng chính có công thức là
A. CH3-CH2-CH2-OH. B. CH3-CH(OH)-CH3.
C. CH3-CH2-CHO. D.CH3-CO-CH3.
Câu 8: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3. ?
A. CH(CH. B.CH(C-CH=CH2.
C.CH3-C(C-CH3. D. CH(C-CH2F.
Câu 9:Điều chế khí metan (CH4) trong phòng thí nghiệm, hãy chọn cách tiến hành nào sau đây?
A. Cho ancol etylic tác dụng với H2SO4 đặc (1700C).
B.Cho khi etilen đi vào dung dịch H2SO4 loãng, nóng.
C.Cho CaC2 (canxicacbua) tác dụng với nước.
D. Nung muối CH3COONa khan (natri axetat) với hỗn hợp vôi tôi xút (CaO và NaOH).
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 8,8g hợp chất ankan rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong (Ca(OH)2) dư, sau phản ứng thu được 60g kết tủa. Công thức phân tử của ankan là
A. C6H14. B. C4H10. C.C3H8. D.C5H12.
Câu 11:Dẫn 7,84 lít khí X thuộc dãy đồng đẳng của axetilen vào dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 51,45 gam kết tủa vàng (Các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Công thức phân tử của X là
A.C3H6. B. C2H2. C. C4H6. D. C3H4.


Câu 12: Hợp chất andehit có công thức: CH2=CH-CHO, thuộc loại nào sau đây?
A. Andehit no, đơn chức, mạch hở.
B.Andehit không no, đơn chức, mạch vòng.
C. Andehit không no, đơn chức, mạch hở.
D. Andehit không no, đa chức, mạch hở.
Câu 13:Đốt cháy hỗn hợp 2 ankin kế tiếp nhau, thu được 11,44 gam CO2 và 2,88 gam H2O. Tìm CTPT 2 ankin là
A. C2H4 và C3H6. B. C3H4 và C4H6.
C. C4H6 và C5H8. D. C2H2 và C3H4.
Câu 14:Hợp chất CH3-CH2-CH=O có tên thường là
A. andehit axetic. B. andehit propionic. C. etanal. D. propanal.
Câu 15: Phản ứng nào sau đây andehit axetic thể hiện tính oxi hóa?
A. +H2/Ni,t0. B. +AgNO3/NH3. C. Br2/H2O. D. O2, t0.
Câu 16:Axit axetic tác dụng với
 
Gửi ý kiến