Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì II Hóa 9 hay

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Kông (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:58' 30-04-2019
Dung lượng: 133.0 KB
Số lượt tải: 3341
Số lượt thích: 1 người (trần thanh thủy)
Nội dung
Mức độ nhận thức
Tổng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở mức cao hơnTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


CHƯƠNG 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các NTHH.
- Số thứ tự của chu kì.
- Sự biến đổi tính kim loại, phi kim trong một nhóm.2(1)
10%

Số câu
2 câu

Số điểm
Tỉ lệ
1
10 %

CHƯƠNG 4 :
Hiđrocacbon – Nhiên liệu.
- Chỉ ra các hợp chất hữu cơ.
- Tính theo PTHH.
- Tính chất của các Hirocacbon.
- Viết PTHH thực hiện dãy chuyển hóa.4(3,5)
35 %


Số câu
1 câu

2 câu
1 câu


Số điểm
Tỉ lệ
0,5
5%

1
10%
2
20%


CHƯƠNG :
Dẫn xuất của Hidrocacbon - Polime.

- Nhận biết các dẫn xuất của Hidrocacbon.
 - Tính toán theo PTHH.
.

- Xác đinh công thức phân tử hợp chất hữu cơ.

 4(5,5 )
55%

Số câu


1 câu
1 câu

1 câu

 1 Câu


Số điểm
Tỉ lệ


0,5
5%
1,5
15%

2,5
25%

1
10%


Tổng
3(1,5 )

3(1,5)
2(3,5)

1(2,5)
1(1)2(1,5)
15%
5(5)
50%
1(2,5)
25%
1(1)
10%
10(10)
100%


MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II: MÔN HÓA HỌC 9ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Hóa Học 9
Thời gian: 45 phút
Họ và tên : ……………………………. Lớp : 9…..SBD : ………


Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) Chọn một trong các chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng:( Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
Câu 1: Số thứ tự của nhóm cho biết:
A. Số electron lớp ngoài cùng C. Kí hiệu hóa học và tên nguyên tố
B. Số lớp electron D. nguyên tử khối của nguyên tố
Câu 2: Trong một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử thì:
A. Tính kim loại và tính phi kim đều giảm.
B. Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.
C. Tính kim loại và phi kim đều tăng.
D. Tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần.
Câu 3: Dãy đều gồm các hợp chất hữu cơ là:
A. CH4, C2H6O, CaO C. CH3COONa, CaCl2, C2H5Cl B. CH3COOH, HCl, CH3OH D. C2H6O, C6H12O6, C12H22O11
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 32,5 gam Zn trong 200 g dung dịch CH3COOH a%, vừa đủ. Giá trị của a là
A. 15 % C. 45 %
B. 30 % D. 60%
Câu 5: Dẫn từ từ 4,48 lít ( ở điều kiện tiêu chuẩn) hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 qua dung dịch Brom dư, thấy khối lượng Brom phản ứng là 16 gam. Thành phần phần trăm về thể tích của CH4, C2H4 trong hỗn hợp X là: :
A. 25% và 75% C. 50 % và 50%
B. 75% và 25% D. 40 % và 60%
Câu 6: Có ba dung dịch : rượu etylic, axit axetic, glucozơ. Để phân biệt ba dung dịch trên cần dùng :
A. Quỳ tím, Ag2O trong dung dịch Amonniac C. Zn, NaOH
B. NaOH, Ag2O trong dung dịch Amoniac D. NaOH, quỳ tím.
Phần II : Tự Luận ( 7 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau:
CH4 C2H2 C2H4 CH3–CH2–OH CH3–COOH CH3–COOC2H5
Câu 2:
 
Gửi ý kiến